Historie ve fotografiích

Novinky:

 • Požár kostelíka ve Starém Pelhřimově - 1930

  27.6.2020

  Požár kostelíka ve Starém Pelhřimově. V neděli 29. června 1930 konala se ve Starém Pelhřimově pouť a v tamním kostele sv. Jana Křtitele slouženy byly bohoslužby. Po těchto konalo se ještě svěcení čtyř náhrobních pomniků na hřbitově okolo kostela.

 • Vysoký Chlumec - 1898

  18.6.2020

  Hrad Chlumec Vysoký, má málo architektonicky pozoruhodných památek. V jihozápadním rohu čtyřhranná věž s dřevěnými krakorci pod šindelovou střechou.

 • Karlštejn na prodej - 1931

  17.6.2020

  V roce 1931 se Lobkovicové snažili prodat část roudnické galerie americkému průmyslníkovi, aby získali peníze na věno pro komtesu Ludmilu. Harry Jelínek s tímto obchodem pomáhal přímo Jiřímu Lobkowiczovi na zámku v Roudnici nad Labem.

 • Pacov - Povodeň v roce 1911

  2.6.2020

  Povodeň v Pacově a okolí  10. května 1911. Na fotografiích: Poškozená trať mazi Pacovem a Obrataní - 16. května 1911. Protržená císařská silnice na Kámen. U Kulíka.

 • Hořepník - Biřmování 1914

  24.5.2020

  Biřmování v Hořepníku v roce 1914. Na fotografiích je mimo jiné kostel Nejsvětější Trojice z roku 1384. Kostel stojí na náměstí prof. Bechyně. Z náměstí je i několik dalších fotografií.

 • Častrov - V roce 1919

  23.5.2020

  První písemná zmínka o obci Častrov pochází z období kolem 1300. Gotický kostel sv. Mikuláše zde nechal vystavět kolem roku 1350 kamenický pán Dobeš z Bechyně.

  Častrov

 • Žďákovský most - Stavba

  22.5.2020

  Žďákovský most. Most je pojmenován podle zatopené obce Žďákov u Chrástu. Stavba mostu byla údajně zahájena současně se stavbou hráze Orlické přehrady v roce 1958, ovšem již v roce 1949 se pracovalo na mostních opěrách.

 • Praha - Akademický dům, dnes úřad vlády

  21.5.2020

  Akademický dům v Praze - dnes úřad vlády. Název Strakově akademii dal císařský tajný rada hrabě Jan Petr Straka z Nedabylic. Ten roku 1710 odkázal svůj majetek ke zřízení nadace „pro vzdělávání chudé mládeže z vyšších stavů“.

 • Lukavec - Zámek před sto lety

  20.5.2020

  První písemná zmínka o Lukavci pochází z roku 1360, kdy je zmiňován Dluhomil z Lukavce. Na přelomu 14. a 15. století je pak uváděn Zdeněk z Lukavce, předek Lukaveckých z Lukavce. Zda již v té době stála v městysu tvrz, není známo.

 • Božejov - V roce 1919

  19.5.2020

  První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Plebánie (středověká vesnická farnost) je zde připomínána již roku 1359, když sem byl dosazen plebán Jan z Landštejna. Později za podobojí kostel zpustl. Roku 1634 bylo započato s opravami.

 • Jindřichův Hradec - Pomník Jana Husa

  18.5.2020

  6. července 1923 byl slavnostně odhalen pomník Mistra Jana Husa v Jindřichově Hradci, který vytvořil táborský sochař Jan Vítězslav Dušek. Ten byl osloven již v roce 1920, aby vypracoval návrh.

 • Křemešník - Větrný zámek

  17.5.2020

  Větrný zámek (též Havraní zámek) je nedostavěná vila na vrchu Křemešník. Předobrazem pro vilu měl být středověký opevněný hrad s dvojicí věží v rozích areálu. Na vnitřní straně spojovací zdi prochází krytý betonový ochoz.

 • Horní Cerekev - Historie školy

  16.5.2020

  Nová školní budova, v dnešní Tyršově ulici (tehdy Pelhřimovská), byla otevřena 1. října 1911. Projektantem nové školy byl architekt Ladislav Novotný z Počátek.

 • Kamenice nad Lipou: Kulturní dům

  15.5.2020

  Kulturní dům v Kamenici nad Lipou byl postaven a uveden do užívání 5. května 1963. Je situován do blízkosti autobusového nádraží na rozhraní nové a staré bytové zástavby města, hned vedle sokolského hřiště.

 • Čížkov - Zámek a pivovar

  14.5.2020

  V roce 1785 byl v Čížkově vystavěn klasicistní zámek, který na konci 19. století za Walserů prošel empírovou přestavbou. Pivovar v majetku Františka Liebzeita, naproti zámku, zanikl v roce 1902.

 • Rynárec - V roce 1965

  13.5.2020

  Letecký pohled na Rynárec z helikoptéry vznikl v roce 1965. Co se v té době dělo v Rynárci? 13. srpna 1960 se protrhla hráz Mlýnského rybníka a všechny domy v blízkoti byly zatopeny.

 • Žirovnice - Letecky 1965

  12.5.2020

  Žirovnice z helikoptéry, kolem roku 1965. 12 leteckých snímků. Pohled na město Žirovnice a okolí.

 • Sedlice - Vodní nádrž

  11.5.2020

  Již v roce 1914 se konkrétněji začalo uvažovat o stavbě nádrže s elektrárnou. Stavba probíhala v letech 1921 - 1927. Pracovalo zde: 70 zedníků, 50 lamačů, 6 tesařů, 4 strojníci a 4 kováři. Délka hráze je 118 metrů a výška čtrnáct metrů nad dnem údolí.

 • Dublovice - Kostel Nejsvětější Trojice

  10.5.2020

  Kostel Nejsvětější Trojice (farní), připomíná se již r. 1350. Poslední oprava r. 1878, kdy nová věž ke kostelu přistavěna. Presbytář pětiboký a ze dvou klenbových polí se skládající jest goticky sklenut. Ve svorníku druhého klenbového pole pětilistá růže.

 • Pacov - Zrušený klášterní kostel

  9.5.2020

  Zrušený klášterní kostel. Karmelitáni drželi klášter do jeho zrušení r. 1785. Z kostela učiněna kolna a z kláštera zámecké stavení. Kostel byl r. 1727 zachvácen požárem a shořel i s celým městem a farním kostelem; vystavěn znovu roku 1732 Vlachem Calaberem de Monte Carmelo.

 • Želiv - Historie kláštera

  8.5.2020

  Klášter s biblickým názvem Siloe založil Soběslav I. na soutoku Želivky a Trnavy jako odnož benediktinského kláštera na Sázavě.

 • Kamenice nad Lipou - Historie památné lípy

  7.5.2020

  Památná lípa. Traduje se, že lípa byla vysazena ve 13. století. Podle některých zdrojů byla lípa záměrně pěstována do šířky, nicméně taneční parket byl na lípě vystavěn až po zásahu bleskem roku 1824, který lípu připravil o vrchol.

 • Lukavec - historie z roku 1903

  6.5.2020

  Kostel zasvěcený sv. Václavu jest orientovaný. Z původní stavby ničeho nezbylo, než věž. Vnějšek prostý s věží při straně severní. Věž o čtyřech patrech jest osmibokým jehlancem kryta.

 • Sedlčany - Červený Hrádek 1898

  5.5.2020

  Zámek Červený Hrádek. Ze starobylé tvrze zbylo toliko zdivo některých částí (zejména dvou mohutných věží); jinak vše zmodernisováno.

 • Písek - Historický přehled

  4.5.2020

  Písek byl prastarou osadou, založenou na levém břehu Otavy, bezpochyby u nyn. kostela sv. Václava; bylť již ve XIII. století kostel sv. Václava farním. Svědčí tomu i značné záduší jeho.

 • Černovice - Historický popis kostela Povýšení sv. Kříže

  3.5.2020

  Historický popis kostela Povýšení sv. Kříže - Černovice. Dle privilegia Petra Voka z Roženberka z roku 1484 stál již tehdy v Černovicích kostel a byl až do r. 1490 filiálním kostelem chrámu Dobešovského. R. 1730 shořel a byl v nynější podobě hrabětem Šternberkem postaven.

 • Křemešník - Poutní hotel a historie

  2.5.2020

  Zájezdní hostinec existoval na Křemešníku již v 19. století. V pozemkové knize z roku 1866 je uveden zápis s datumem 27. února 1866: "Hostinec zájezdový č.p. 4 na Křemešníku s chlévem, stodolou a kůlnou".

 • Horní Cerekev - Historický popis kostela

  1.5.2020

  Cerekev Horní, též Dobešova i Leskovcova. Kostel se připomíná již r. 1384, jakožto farní. R. 1567 byl od Leskovců, opravován a přestavován. Další přestavby r. 1631, 1763, 1786, 1814 a 1821 po ohni. Kostel zasvěcený Zvěstování P. Marie jest orientovaný, z lomového kamene stavěný, prostičký, bez ozdob vnějších.

 • Červená Řečice - Historie města

  30.4.2020

  Červená Řečice je velmi staré město. Již ve 12. století byla sídlem děkanátu. Původní městečko stálo dříve severněji. Na nynějším místě bylo vystavěno až r. 1669 po zhoubném požáru, který celé město zničil.

 • Praha: Letohrádek Hvězda

  29.4.2020

  Letohrádek Hvězda byl postaven v letech 1555 až 1558 podle plánů králova mladšího syna, rakouského arcivévody Ferdinanda Tyrolského, dlouholetého místodržícího v Čechách. Ferdinand Tyrolský sám položil základní kámen k letohrádku 27. června 1555.

 • Pacov - Letecky 1965

  28.4.2020

  Pacov z helikoptéry, kolem roku 1965. 6 leteckých snímků. Pohled na město Pacov a okolí.

 • Hořovice v květnu 1945

  27.4.2020

  Stalo se před pětasedmdesáti lety. Do osvobozovacích bojů se v roce 1945 na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy v době pražského povstání zapojila i četnická rota z Hořovic pod velením nadporučíka četnictva Václava Chyňavy.

  Před odjezdem z Prahy

 • Nová Cerekev - Kostel sv. Tomáše Becketa

  26.4.2020

  Kostel v Nové Cerekvi. Dominantní barokní sakrální architektura neobvyklého zasvěcení sv. Tomáše Becketa je významným historickým dokladem starého osídlení.

 • Písek - Kamenný most 1910

  27.3.2020

  Most přes Otavu je starší mostu pražského a roudnického; dle zpráv o povodni z r. 1432 mluví se o pražském jako novém a o píseckém jako starém. Jistě je to dílo XIII. stol. a snad vznikl již za Václava I. s hradem.

 • TÁBOR: Stavba Švehlova mostu 1935

  23.9.2018

  1. července 1934 začala výstavba moderního obloukového železobetonového mostu přes řeku a údolí. Most projektovali Ing. arch. V. Slavík a firma Ing. Brázdil a Dr. Jež; stavba byla zadána firmě Hlaváček; státní stavební správu vykonával Ing. Lukáš.

 • JIHLAVA: Krecl na náměstí

  26.8.2018

  Krecl neboli Špalíček byl soubor historických středověkých domů, který až do roku 1975 stával na Masarykově náměstí v Jihlavě. Dnes na tomto místě stojí obchodní dům Prior. První část likvidace byla zahájena 23. dubna 1974 v 0:30 hodin. Tehdy byla odstřelena většina komplexu mimo dvou historicky nejvzácnějších rohových domů.

 • TÁBOR: Stavba sokolovny 1905

  25.8.2018

  Světozor 1905: Sokolovna v Táboře, otevřena byla slavnostním způsobem - pod protektorátem rady slavnostní akademií v městském divadle a sokolskou besedou v sobotu dne 30. září.

 • PACOV: Příprava pomníku

  24.8.2018

  Studie pomníku před kostelem sv. Václava v Pacově. Fotografie nejsou datovány.

 • TÁBOR: Závod v roce 1928

  13.8.2018

  První auto-motocyklová klubovní soutěž v Táboře 12. října 1928. Auto-motocyklová klubovní soutež vytrvalostní Autoklubu Tábor uskutečněna byla v neděli 7. října. Z přihlášených 83 vozidel dostavilo se ke startu 75, z nichž dojelo 65.

 • KAMENICE NAD LIPOU: Sokolský průvod

  12.8.2018

  Sokolský průvod v Kamenici nad Lipou 10. srpna 1919. Na fotografiích si můžete prohlédnout průvod přes dnešní náměstí Čsl. armády - budova vlevo Hotel u lípy další fotografie.

  Sokolský průvod

 • PRAHA: Linka metra A slaví 40 let

  10.8.2018

  Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) oslaví významné výročí. V neděli 12. srpna 2018 to bude přesně 40 let od zahájení provozu na lince metra A.

  10. Stanice Malostranská

 • TÁBOR: Císařské manévry 1913

  31.7.2018

  Táborské manévry, které trvaly pět dní a skončily 14. září 1913, byly v takovémto rozsahu co do počtu nasazených jednotek a pokrytého území poslední před první světovou válkou.

 • PACOV: Procházka městem 1936

  29.7.2018

  Historická fotoprocházka městem Pacov v roce 1936.

  Kostel

 • ZÁVOD MÍRU: 4. etapa VIII. ročníku 1955

  23.7.2018

  5. května 1955. 4. etapa, VIII. ročníku Závodu míru z roku 1955 na trase Praha - Berlín - Varšava, z Tábora do Karlových Varů. 4. etapa byla ten rok nejdelší a měřila 215 kilometrů.

  1

 • KUTNÁ HORA: Procházka městem 1919

  22.7.2018

  Procházka městem Kutná Hora v roce 1919. Na fotografiích si můžete prohlédnout chrám sv. Barbory včetně interiérů, Vlašský dvůr, kašnu, morový sloup, zámky Roztěž a Kačina, tvrz Malešov a další.

  Chrám sv. Barbory

 • HOŘEPNÍK: Biřmování 1914

  21.7.2018

  Biřmování v Hořepníku v roce 1914. Na fotografiích vidíme kostel Nejsvětější Trojice z roku 1384. Kostel stojí na náměstí prof. Bechyně. Z náměstí je i několik dalších fotografií.

 • BRNO: Výstava 1928

  20.7.2018

  Výstaviště, Obchodně-průmyslový palác (dnešní pavilon A), Špilberk, Petrov, Hotel Plzeňský dvůr - Jakubské náměstí a další místa v Brně v roce 1928.

 • ZNOJMO: Stavba železničního viaduktu 1870

  19.7.2018

  Znojemský viadukt přes řeku Dyji na trati Znojmo - Retz byl postaven v letech 1869 - 1871. První vlak s cestujícími přejel po železničním viaduktu 1. listopadu 1871. Most je dlouhý 220 metrů a 48,2 metrů vysoký. Jde o nejvyšší železniční most na jižní Moravě.

 • CHOTOVINY: Železniční neštěstí 1926

  18.7.2018

  1. srpna 1926 nákladní vlak číslo 8102 (lokomotiva KkStB 170.753 + tendr 156.427) ráno v jednu hodinu a pět minut naráží do zarážedla na slepé koleji. Po výbuchu kotle se těžce opařil topič Josef Brázda (výtopna Nusle) a krátce po převozu do nemocnice zemřel.

 • Krajem zaniklých věží

  17.7.2018

  Triangulační věže sloužily k mapování krajiny a následné a tvorbě map. Velké množství jich u nás bylo postaveno v období let 1945 - 50. Měřily se z nich teodolitem úhly mezi trigonometrickými body, jejichž síť se postupně zhušťovala.

  Kočihrady (1965)

Starší »

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum