Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistZřícenina minoritského kláštera - 1936

Klášter, resp. jeho pozůstatky, leží severně od náměstí, při cestě na Karlov. Původní složení a rozsah kláštera jsou velmi nejasné. Dnešní areál je tvořen zříceninou kostela a mladší zvonicí. Gotický původ ze 14. století.

Podle historických pramenů byl zdejší konvent minoritů založen proboštem staroboleslavské kapituly Tobiášem z Benešova v roce 1247. Probošt nové komunitě věnoval rodové sídlo Benešoviců se starou svatyní na ostrožně nad dnešním městem, dnes v lokalitě zvané Karlov. V začátcích minoritské komunity byla zřejmě svatyně přestavěna nebo nahrazena novostavbou, neboť prameny uvádějí vysvěcení konventního kostela v roce 1257. V roce 1294 konvent s městem vyhořel, po obnově byla znovu zřízena a rozšířena klášterní budova. S touto dobou výstavby se pojí také založení nového konventního kostela. Stavba chrámu byla dokončena ve 2. pol. 14. století za vlastnictví Šternberků, kteří panství drželi někdy od roku 1327.

Zřícenina minoritského kláštera, fotografie z roku 1936

V roce 1420 klášter zasáhl další požár, poté byly provedeny základní úpravy. Konventní kostel byl užíván ve 2. pol. 15. století i bez kleneb a střech. V pozdějších letech opuštěné objekty postupně zanikaly povětrnostními vlivy. Nakonec Švédové zbytky kláštera vypálili v roce 1648. I přes pozdější pokusy klášter již nikdy nebyl obnoven. Pozůstatky staveb byly používány jako levný stavební materiál, zvláště při stavbě piaristické koleje. Na místě se zachovaly pozůstatky velkého chóru, datovaného do 2. čtvrtiny 14. století, který vznikl u starší sakrální stavby z poloviny 13. století. V ose staršího i mladšího presbyteria byly nalezeny vyzděné hrobky. V místě dnešního prostranství před budovou školy navazovalo severní křídlo klausury. Západně od klášteřiště dnes stojí dolní zvonice s jedním z nejstarších českých zvonů. Ve zvonici by měly být uloženy středověké architektonické detaily z kláštera.

Klášter, resp. jeho skromné pozůstatky, leží severně od náměstí, při cestě k městské části zvané Karlov. Původní složení a rozsah kláštera jsou velmi nejasné. Dnešní památkový areál je tvořen zříceninou kostela a samostatně stojící zvonicí.

Původně zde stával rozlehlý a nákladně vybudovaný minoritský konvent Nanebevzetí Panny Marie. Dodnes se zachovalo pozoruhodné torzo středověkého přesbytáře z druhé poloviny 14. století. Spolu se zvonicí hodnotný celek, který tvoří významnou architektonickou i urbanistickou komponentu města.

Velké poděkování patří: Digitálnímu archivu - Šechtl a Voseček za zapůjčení fotografií.

Text: Národní památkový ústav.

BENEŠOV: Zřícenina kláštera 1936

Zřícenina minoritského kláštera, fotografie z roku 1936.

Velké poděkování patří: Digitálnímu archivu - Šechtl a Voseček za zapůjčení fotografií.


 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum