Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistDějiny hasičské župy Pacovské č. 142

Text a foto: Almanach dobrovolného hasičstva z roku 1931

Za poskytnutí materiálu poděkování patří: David Štěpán - správce fotoarchivu města Černovice

Dějiny hasičské župy Pacovské č. 142

Ve valné hromadě has. župy pelhřimovské r. 1918 v Pacově dán návrh rozdělení na župu pacovskou a pelhřimovskou. Hasič. župa okresu pelhřimovského, založená v r. 1882, sestávala ze soud. okresů pacovského a pelhřimovského. Dle rozdělení připadlo na župu pacovskou 19 sborů se 478 členy: Cetoraz, Dobrá Voda, Hořepník, V. Chýška, Křeč, Kámen, Lesná, Lu-kavec, Moraveč, Obrataň, M. Outěchovice, Pacov, Pošná, Roučkovice, Samšín, Těchobuz, Věžná, Vodice, Vintířov. Delegáti sborů okresu pacovského zvolili komité k zařízení župy z bří: Jos. Steidlera, V. Mašáta, H. Dvořáka, F. Pečenky, Ad. Zoubka, J. Vašíčka, F. Kudrny. Župa přihlášena k Č. Z. H. J. a označena čís. 142 . V první val. hromadě župy pacovské r. 1912 zvoleni bři: starostou Jos. Steidler z Pacova, nám. Ad. Zoubek z Pacova, jedn. Jan Vašíček z Kamena, pokl. Felix Pečenka z Pošné. Tito funkce své zastávají do dnešní doby.

Výbor hasičské župy Pacovské č. 142

Roku 1920 přihlásil se sbor ve Zhorci a ve Slavětíně. R. 1919 zřízena přičiněním br. Vašíčka jinoš. družina sboru kamenského. Při I. sjezdu v Pacově r. 1921 přehlížel župu br. V. Hanek, zem. has. dozorce. II. sjezd u příležitosti odhalení pomníku nár. odboje v Pacově r. 1922. Přihlášeny sbory v Poříně a Arneštovicích. Župa rozdělena na 5 okrsků. Ve valné hromadě r. 1923 v Pacově jmenován starosta br. Josef Steidler čest. členem. III. sjezd r. 1 92 3 v Obratani. Br. Jan Kňákal zvolen žup. dozorcem a přihlášen sbor v Jetřichovci. R. 1924 župa vítala gen. insp. vojsk J. S. Machara na krajinské výstavě a IV. sjezd konán v Pacově. V. sjezd r. 1925 v Kameně, kam zavítal básník Ant. Sova. Župa účastna sjezdu v Brně. Přihlášeny sbory: ve V. Rovné, Salačově Lhotě, Bratřicích a ve Zhoři. VI. sjezd v Cetorazi r. 1926, kde zřízena jinoš. družina. VII. sjezd r. 1927 ve Vintířově. Samarit. dozorcem zvolen r. 1928 br. Frant. Jeřábek. Sjezdu v Praze účastno 91 členů. VIII. sjezd t. r. v Hořepníku. U příležitosti 10letého jubilea samostatnosti a trvání župy v Pacově mimoř. val. hromada, na níž o významu jubilea promluvil okrsk. vzdělavatel br. Vojtěch Matyášek a o činnosti župy jedn. br. Jan Vašíček. Zároveň jmenováni bři: Adolf Zoubek, Frant. Kudrna, Fel. Pečenka a Jan Vašíček čest. členy. R. 1929 rozdělena župa na 6 okrsků a zvoleni: žup. dozorcem br. Frant. Štěpánek ze Zhoře a obvod. dozorci samarit. IX. sjezd r. 1929 ve V. Chýšce. Zupa účastna krajin. sjezdu v Táboře. Přihlásily se sbory ve Zdiměřicích, Leskovicích a Litohošti. X. sjezd, spojený s oslavou 40letého trvání sboru 14. července 1930 v Lukavci.

Začátkem r. 1930 přihlášeny sbory v Dolu a Lhotě Německé, takže od založení přibylo 14 sborů. Dnes čítá župa 28 sborů, 831 mužů, 23 žen a 12 jinochů. Dne 28. září 1930 přehlížel župu zem. has. dozorce K. Mikuškovic z Čes. Budějovic. Zupa piní nadšeně svoje důležité poslání.

PACOV: Hasičská župa

Dějiny hasičské župy Pacovské č. 142

Foto 1. - 3.: Almanach dobrovolného hasičstva z roku 1931. Foto 4. Památník - rok 1901, archiv David Štěpán - správce fotoarchivu města Černovice.

Za poskytnutí materiálu poděkování patří: David Štěpán - správce fotoarchivu města Černovice


Výbor hasičské župy Pacovské č. 142 Výbor hasičské župy Pacovské č. 142
Dějiny hasičské župy Pacovské č. 142 Dějiny hasičské župy Pacovské č. 142
Jan Kňákal Jan Kňákal
Památník na oslavu třicetileté činnosti Památník na oslavu třicetileté činnosti

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum