Kontroly v okolí Vírské přehrady

21. srpna 2018 - zdroj tisková zpráva Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policejní psovodi provádí kontroly v okolí Vírské přehrady

Období prázdnin a současné slunné počasí láká ke koupání v přírodních koupalištích a nádržích, kempování u vody a turistickým výletům v jejich okolí. Vedle vodní nádrže Švihov je dalším vodním dílem na Vysočině, kde jsou takové aktivity přímo zakázané, Vírská přehrada.

Vírská údolní nádrž je zdrojem zásob pitné vody a vztahuje se tak na ni první pásmo hygienické ochrany. Proto je samotná přehrada a její okolí k rekreačním účelům nepřístupná a platí zde samozřejmě i zákaz rybolovu.

Policejní psovodi provádí kontroly v okolí Vírské přehrady, foto KŘP kraje Vysočina

Kontroly Vírské vodní nádrže provádějí v rámci plnění svých služebních povinností také policejní psovodi. „Kontroly provádíme nepravidelně, během celého roku a v denní i noční dobu“, uvedl nprap. Lukáš Čejka, vrchní asistent oddělení služební kynologie skupiny základních kynologických činností Žďár nad Sázavou. Psovodi obchází břehy přehrady a kontrolují, zda se v místech ochranného pásma nenacházejí osoby, které by porušovaly zákaz vstupu. V letních měsících někteří lidé porušují zákaz a chodí se do přehrady koupat nebo chytají ryby, proto tyto kontroly probíhají mnohem častěji. V rámci jedné obchůzky policejní psovodi zkontrolují přibližně dvanáctikilometrový úsek v okolí přehrady. Každý služební pes je při kontrole vybaven obojkem, který je označen nápisem Policie. Kontrolovaná osoba tak ihned pozná, že se jedná o služebního psa Policie České republiky.

V případě, že policejní psovod takového přestupce odhalí, vyřídí daný přestupek podle jeho závažnosti, buď na místě domluvou, nebo si vyžádá součinnost policistů z obvodního oddělení v Bystřici nad Pernštejnem. Bystřičtí policisté pak přestupek vyřeší v příkazním řízení na místě uložením pokuty, nebo věc zadokumentují a postoupí k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Jedna z takových kontrol proběhla ve čtvrtek 16. srpna. Kolem deváté hodiny ráno vyrazili do terénu v okolí Vírské nádrže policejní psovodi nprap. Lukáš Čejka se svým belgickým ovčákem jménem Ares a nstržm. Hana Břízová s německým ovčákem Indym. Kontrola probíhala do půl dvanácté a policisté kontrolovali dodržování zákona v okolí vodní nádrže. V rámci kontroly neodhalili žádnou osobu, která by se přes zákaz pohybovala v ochranném pásmu.

Kontroly v okolí Vírské přehrady

Policejní psovodi provádí kontroly v okolí Vírské přehrady, foto KŘP kraje Vysočina.


 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum