Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistVYSOČINA: Otevření obchvatu Velkého Beranova

29. října 2020

Kraj zítra zprovozní obchvat Velkého Beranova, historicky největší silniční stavbu Vysočiny

Několik let příprav, majetkoprávních jednání s majiteli pozemků, projektování a následně dva roky intenzivních stavebních prací. Jednou větou nelze popsat největší silniční stavbu na území Kraje Vysočina v jeho dvacetileté historii. Řeč je o zcela novém obchvatu Velkého Beranova, který propojí silnice II/602 a II/353. Dojde ke zkapacitnění nevyhovujícího dopravního napojení krajské Jihlavy na D1 a odvedení zásadní části tranzitní i osobní dopravy z průtahu Novými Domky a Velkým Beranovem. Zároveň se zvýší bezpečnost silničního provozu v místech, kudy denně projede více než 12 tisíc automobilů. Stavba, kterou pomáhá Kraji Vysočina spolufinancovat EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, začala na jaře 2019 a je na den přesně podle časového harmonogramu 30. října 2020 uvedena do předčasného užívání.

Foto: Kraj Vysočina - https://www.kr-vysocina.cz.

V trase více než čtyřkilometrového obchvatu (přesně 4,3km) bylo postaveno celkem pět mostů, z nichž dva nejdelší měří cca 90 a 140 metrů, a přehledná okružní křižovatka silnic II/602 a II/353. Část obchvatu v lesním úseku před Novými Domky mezi dvěma největšími mosty je doslova zaříznuta do skalního svahu. Kůrovcová kalamita v tomto úseku obnažila reliéf krajiny a teprve nyní naplno vynikla výjimečnost a náročnost této stavby, která ve zmíněném úseku splňuje kritéria v podstatě horské stavby – podélný sklon (stoupání/klesání) 6% od řeky Jihlavy, prudké střídání hlubokých údolí s mosty a skalních zářezů. Dále je ve směru obchvatu vidět velkorysé řešení křižovatek s bezpečnými odbočovacími pruhy včetně velké kruhové křižovatky o průměru cca 45m se samostatným odbočovacím pruhem ve vytíženém směru D1-Jihlava. Celý obchvat je vybudován v přehledné kategorii komunikace S9,5 (šířka jízdních pruhů 2x 3,5m). „Dalšími zajímavými technickými detaily jsou např. podzemní retenční nádrž na odvedení dešťových vod z části stavby a vůbec celý systém odvodnění, prudké armované násypy, opěrné zdi, kvalitně provedené navazující místní komunikace včetně dalších mostů - např. nadjezd přes obchvat do Kozlova, protihlukové stěny a v neposlední řadě i rekonstrukce historického mostu Hůlová jako součást místní komunikace do Henčova, vyjmenovává Karel Liška z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Karel Liška dodává, že zprovozněním obchvatu práce na celé stavbě ještě zdaleka nekončí. Zbývá ještě spousta dokončovacích prací zejména kolem mostů. Budou nutná ještě drobná dopravní omezení při provozu – zejména snížení rychlosti, popřípadě omezení průjezdné šířky, dokončení místních komunikací do Nových Domků (cca do 12/2020) a do Henčova včetně mostu Hůlová (05/2021). Kompletní dokončení celé stavby je plánováno k 30. 6. 2021.

Na tomto místě je třeba veřejně pochválit především hlavní zhotovitele stavby firmy Eurovia CS a Colas CZ a všechny jejich podzhotovitelé včetně projektantů, kteří v neuvěřitelně krátké době dvou stavebních sezon a v naprosto prvotřídní kvalitě dokázali zrealizovat takhle náročnou stavbu dopravní infrastruktury. Současná „covidová“ situace bohužel neumožňuje slavnostní otevření této monstrózní stavby. Bohužel, situace je taková, jaká je, takže zprovoznění nového obchvatu proběhne zítra k 13.00 hodině bez fanfár a poděkování všem zainteresovaným směřuje Kraj Vysočina, jako investor a majitel stavby, alespoň touto formou a cestou.

Kraj Vysočina a dodavatelé přejí všem řidičům ŠŤASTNOU CESTU!

Základní údaje stavby:

  • Název stavby: II/353 Velký Beranov – obchvat
  • Investor stavby: Kraj Vysočina
  • Dodavatel stavebních prací: Společnost Velký Beranov ECS + COLAS (EUROVIA CS, a. s. a COLAS CZ, a. s.)
  • Zahájení stavby: 1. 3. 2019
  • Uvedení stavby do předčasného užívání: 30. 10. 2020
  • Cena díla: 800 miliónů Kč, z toho evropská dotace z IROP včetně podílu ze státního rozpočtu činí 535 miliónů Kč

Zdroj: Kraj Vysočina - https://www.kr-vysocina.cz.

VYSOČINA: Otevření obchvatu Velkého Beranova

Kraj zítra zprovozní obchvat Velkého Beranova, historicky největší silniční stavbu Vysočiny.

FOTOGALERIE: Den před otevřením obchvatu, práce finišují. Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla na jednom z posledních kontrolních dní na stavbě obchvatu Velkého Beranova. Obchvat Velkého Beranova.

Foto: Kraj Vysočina - https://www.kr-vysocina.cz.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum