Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistLetecké snímkování Vysočiny

2. října 2022

VYSOČINA: Letecké snímkování

Letecké snímky regionu budou základem digitální technické mapy. Výrazně pomohou v oblasti stavebního řízení a územního plánování na Vysočině.

Kraj Vysočina bude mít novou digitální technickou mapu (DTM). Díky ní bude už zhruba za rok možné dohledávat například vedení inženýrských sítí v území (vodovodu, kanalizace, plynu...), a to v rámci veřejně dostupné a neustále aktualizované aplikace. Technická mapa bude nepostradatelným pomocníkem mapujícím skutečný stav dopravní a technické infrastruktury, umístění důležitých staveb, ale i dalších technických nebo přírodních objektů. Současně bude důležitým podkladem pro plánování investičních záměrů kraje, měst a obcí, ale poslouží i projektantům, firmám, správcům sítí, integrovanému záchrannému systému a stane se užitečným pomocníkem pro širokou veřejnost.

Spuštění nové technické mapy předchází její naplnění daty. „V prvé řadě dojde k využití části už dříve pořízených dat obcemi, správci sítí a dalšími subjekty. Nutné je doplnění také nových dat – tedy velmi podrobných leteckých snímků celého kraje, ze kterých budou odvozeny konkrétní jevy, např. umístění budovy, plotu, parkoviště, hřiště, příkopu nebo vodní nádrže,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast informatiky a školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. K pořízení dat budou využity běžné geodetické metody nebo speciální mobilní mapovací zařízení umístěná na vozidlech. Mobilnímu mapování předchází umístění takzvaných vlícovacích a kontrolních bodů resp. značek na silnici, jejichž polohu je nutné předem přesně zaměřit. Značky lze již spatřit na většině krajských silnic.

Kromě dat je nutné pořídit odpovídající počítačové vybavení a naprogramování informačního systému, který umožní uživatelům jednoduchý přístup k datům. Kraj Vysočina zajistí provoz tohoto informačního systému ve svém technologickém centru a umožní jej používat dalším pěti krajům.

Správnost pořízení dat a informačního systému je zajištěna k tomu vybraným nezávislým kontrolním dozorem.

Co digitální technická mapa řeší:

zásadní zjednodušení získávání údajů o dopravní a technické infrastruktuře správců sítí (nutné pro stavební činnost)
přístup k datům skutečného zaměření stavu území (doplňují přesně daným způsobem data katastru nemovitostí ), která jsou využitelná především pro plánování investic a stavební činnost, územní plánování, krizové řízení či správu majetku (pasporty)
zásadní zrychlení a digitalizaci stavebního řízení

Jak Jan Břížďala upozorňuje, přístup k digitální technické mapě bude veřejný, bezplatný, data budou navíc poskytována formou opendat.

Pořízení digitální technické mapy je podpořeno z evropských dotací, konkrétně z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a to v případě Kraje Vysočina částkou 230 milionů korun. Kraje budou DTM provozovat v rámci přenesené působnosti na základě ustanovení zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění mj. zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

Podobným způsobem řeší digitální technické mapy ostatní kraje, cílový stav předpokládá spojení krajských map do jednotné DTM ČR a vznik bezešvé digitální technické mapy celé republiky.

Více o realizacikrajské DTM najdete na stránkách:

https://dtm.kr-vysocina.cz

Zdroj text a foto: Krajský úřad Kraje Vysočina.

VYSOČINA: Letecké snímkování

VYSOČINA: Letecké snímkování. Letecké snímky regionu budou základem digitální technické mapy. FOTO: 1. Značka na silnici. 2. Ukázka dohledávání inženýrských sítí. 3. Ukázka podoby digitální technické mapy. 4. Ukázka leteckého snímku.


 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum