Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistNorský velvyslanec

1. března 2023

TÁBOR: Norský velvyslanec

Norský velvyslanec pochválil Tábor za projekt Všichni společně.

Mimořádnou návštěvu hostilo vedení města. Do Tábora zavítal velvyslanec Norského království, jeho Excelence Victor Conrad Rønneberg. Spolu s ním přijel poradce ve věcech ekonomických a politických Terje Bjørn Englund.

Důvod jejich návštěvy byl velmi konkrétní: ověřit si v terénu, jak Tábor naplňuje projekt integrace příslušníků romské komunity do společnosti s názvem „Všichni společně“. Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci jsou tzv. Norské fondy (www.norskefondy.cz; www.eeagrants.org). Projekt trvá od září 2021 až do dubna 2024 ve spolupráci s neziskovou organizací Cheiron T.

Podrobnosti projektu a okolnosti „inspekční“ cesty norského ambasadora vysvětlil vedoucí Kanceláře starosty města Tábor Martin Nešuta. „Město Tábor začalo realizovat projekt Všichni společně zhruba před rokem a půl. Postupně zavádíme jednotlivé nástroje do praxe. Loni jsme začali konferencí o sociokulturních specifikách Romů pod vedením doktorky Jany Horváthové, ředitelky Romského muzea v Brně. Tábor byl oceněn za to, že projekt je u nás na velmi dobré úrovni, což připoutalo pozornost Victora Conrada Rønneberga. Projevil zájem Tábor poznat, navštívit místa, kde se projekt děje, a pohovořit s vedením města a hlavně s lidmi z terénu, kteří projekt uvádějí do praxe.“

Po krátké prohlídce historického centra města zavítali zástupci norského velvyslanectví do nízkoprahového centra Cheiron T v Děkanské ulici, které „obsluhuje“ zhruba 500 klientů z řad minority i majority. Další kroky mířily do bytového domu pro sociálně slabé rodiny v Lužnické ulici a do třetice si Victor Conrad Rønneberg prohlédl klubu Bejvák ve Světlogorské ulici na Sídlišti nad Lužnicí, kde se Cheiron T zaměřuje na obdobné aktivity jako v centru města.

Norský velvyslanec uvedl, že ho kromě historie a ekonomiky České republiky zajímají také její sociální problémy. „Jedním z nich je soužití majoritní části obyvatelstva s minoritami. Jsem rád, že s námi Tábor spolupracuje, cením si toho. I Norsko se dívá, jak to tu děláte a učíme se od vás. Váš projekt je na vysoké úrovni,“ pochválil Tábor Victor Conrad Rønneberg.

Tábor díky norskému grantu zřídil dvě pracovní pozice romských poradců (Lenka Pokošová a Michal Kulhavý), kteří zabývají se problémy soužití obyvatel města, konkrétně vztahy mezi majoritou a minoritou. Jejich práce už má spoustu hmatatelných výsledků. Oba poradci pracují přímo v terénu, poskytují poradenství a pomoc romské menšině, ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR organizují preventivní přednášky na školách na různá témata, mj. kriminalita, šikana či kyberšikana. Vytvořili také dotazníkové šetření v pěti oblastech (bydlení, vzdělávání, kriminalita, zaměstnávání a dluhová problematika), data zpracují, vyhodnotí a zapracují do analýzy.

Zdroj: Město Tábor.

Norský velvyslanec

TÁBOR: Norský velvyslanec.


 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum