Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistKosova Hora - zámek

Zámek v Kosově Hoře je renesanční zámek v centru obce (číslo popisné 1) Kosova Hora nedaleko Sedlčan, v okrese Příbram ve Středočeském kraji.

První písemná zmínka o obci je z roku 1272 v souvislosti s těžbou zlata za držby pánů z Landštejna. Ti zde vybudovali tvrz, jejíž sklepení se částečně dochovalo ve sklepeních zámku. Později se majiteli panství stali páni z Kosovy Hory z vítkovské šlechty. Ti však nepřežili dobu husitských nepokojů a po nich v roce 1474 panství odkoupili páni z Říčan, kterým patřil nedaleký Červený Hrádek. Pánům z Říčan panství patřilo až do roku 1620, kdy byl Vilémovi mladšímu z Říčan vyvlastněn pro účast na stavovském povstání a panství tak přešlo do rukou Albrechta z Valdštejna a záhy Janu Sezimovi z Vrtby, královskému komorníkovi, hofmistrovi a soudci který skupoval okolní zkonfiskovaná panství.

Další majitelé: páni z Říčan, Albrecht z Valdštejna, Jan Sezima z Vrtby, Caretto-Millesimové, Václav Vojtěch Karvinský z Karviné, Josef František z Lobkovic, Mladotové ze Solopisk.

Zámek Kosova Hora

V průběhu třicetileté války se roku 1635 zámek stal obětí nájezdu švédského vojska, který předznamenal úpadek panství a rychlé střídání majitelů, mezi nimi například Caretto-Millesimové.

Obrat nastává až za majitele Václava Vojtěcha Karvinského rytíře z Karviné panství na počátku 18. století a po něm se opět vystřídalo několik majitelů, mezi nimi i Lobkovicové. Teprve na počátku 19. století se zámek stal majetkem rodu Mladotů ze Solopysk, kteří vlastnili nedaleký Červený Hrádek a zámek se dočkal zásadnějších oprav. V té době přibyly některé empírové prvky. Přestavbu inicioval František Mladota ze Solopysk, po něm byl majitelem Jan Mladota ze Solopysk, jemuž byl zámek zkonfiskován.

V roce 1961 byla provedena vnější úprava omítek zámku do původní podoby se sgrafity.

V roce 2018 byl zámek i s pozemkem uveden jako prázdný, veřejnosti nepřístupný a byl nabízen k prodeji za 20 milionů korun. Nabídka prodeje byla odstraněna 21. května 2020. Těžko říct jestli se zámek prodal nebo ne.

Kosova Hora - zámek

Zámek Kosova Hora. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Sedlčanském, napsali Dr. A. Podlaha a Ed. Šittler. Praha 1898.

Zámek renaisanční stavba XVI. stol. při potoce, nyní jednopatrová (původně vyšší), přestavbami úplně pokažená, s novodobým chudým průčelím. Čtvercové nádvoří obstupují křídla (původně čtyři, nyní toliko tři); přízemí proti jihu a východu jest úzkou arkádovou chodbou otevřeno ; severní křídlo nese uprostřed poněkud do dvorce povystupujicí věž čtyrhrannou. Přízemí a jedna světnice nad podjezdem zaklenuty většinou do kříže s výseči nad dveřmi a okny. Na omítce prvého patra patrna zabílená rustika. Na nynějším (přistaveném) schodišti barokní kopie Madonny Svatohorské, z kostela sem přenešená, z lipového dřeva 1'12 m vys.


 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum