Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistPRACHATICE: Kostel sv. Petra a Pavla

14. října 2021

PRACHATICE: Kostel sv. Petra a Pavla

Na hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích se letos pilně pracovalo.

Vedle udržovacích prací na obvodovém plášti, o kterých informovalo červnové a říjnové vydání Radničního listu, došlo také k samostatnému restaurování venkovní nástěnné malby Smrt Panny Marie a restaurování grafitty v podvěží kostela.

Na fasádě východní stěny závěru kostela se nachází nástěnná malba zobrazující Smrt Panny Marie v tradičním středověkém pojetí. Okolo ležící Panny Marie jsou shromážděni apoštolové s Kristem uprostřed, který drží v náručí duši Panny Marie v podobě dívčí postavy. Malba vzniklá v první polovině 14. století byla odkryta v letech 1982–4. Již v roce 1985 byla restaurována, následně zastřešena a lokálně opravována už v roce 1988. Poslední restaurátorský zásah proběhl v roce 2004. Jedná se o vzácný příklad gotické nástěnné malby dochované v exteriéru kostela.

Prostor v přízemí zvonové věže, sklenutý křížovou hřebínkovou klenbou, sloužil jako vstupní předsíň kostela od západu. Na stěnách a na klenbě se zde dochovaly nápisy, podpisy a figurální kresby červenou hlinkou z 16. a 17. století. Zahrnují také postavy svatých, Petra, Pavla a Jakuba, odznaky řemesel, např. cechu ševců, a další. Do podvěží lze zvenku volně nahlížet přes mříž.

Restaurátorské práce zahrnovaly zejména odstranění novodobých uvolněných tmelů a narušených omítek, revizi soudržnosti historických omítek s přichycením uvolněných částí injektáží mikromaltou, vyspravení omítek zejména ve spodní partii vápennou trasovou omítkou, korekci některých retuší, fixáž povrchu omítek.

Práce si nekladly za cíl doplnit chybějící části výjevů, zvýraznit je, u grafity v podvěží ani zacelit mnoho drobných povrchových narušení historických omítek, neboť takové zásahy by narušily dochovaný originál. Právě jeho zachování do budoucna v původní podobě je restaurováním sledováno.

Práce vyšly celkem na necelých 87 tisíc Kč, přitom 35 tisíc korun kryla dotace Jihočeského kraje z dotačního programu Kulturní dědictví, opatření č. V. Nemovité kulturní památky.

Text a foto: Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje.

PRACHATICE: Kostel sv. Petra a Pavla

PRACHATICE: Kostel sv. Petra a Pavla.


 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum