Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistCentrum U Větrníku

21. dubna 2024

POČÁTKY: Centrum U Větrníku

Pracovníci Centra U Větrníku poskytují své služby v Počátkách.

Centrum U Větrníku – kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené závislostí, zkráceně Káčko Jihlava, bylo založeno Oblastní charitou Jihlava v roce 1999. Jedná se o sociální službu, která pracuje s osobami, které užívají nebo experimentují s návykovými látkami a jsou starší 15 let. Terénní forma programu je poskytována na Jihlavsku a Pelhřimovsku.

Káčko se mimo práci s uživateli návykových látek věnuje také práci s rodiči a blízkými těchto uživatelů, jimž pracovníci nabízí podporu a pomoc v důvěrném prostředí, poskytují informace o návykových látkách, závislostech a o tom, jak komunikovat s blízkou osobou užívající drogy.

Všechny služby Centra U Větrníku jsou poskytovány anonymně a zdarma. Posláním kontaktního Centra U Větrníku je snižovat sociální a zdravotní rizika osob ohrožených závislostí a závislých na návykových látkách.

Do Počátek a jeho blízkého okolí jezdí terénní pracovníci Centra U Větrníku už od roku 2013 a poskytují zde množství služeb, které vychází z přístupu harm reduction. Ten se vyznačuje minimalizací poškození osob, které užívají návykové látky a aktuálně nejsou motivováni k tomu, aby užívání zanechali. Pracovníci zařízení se u klientů snaží prostřednictvím poskytovaných služeb zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekcí, které se šíří např. sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci a nechráněným pohlavním stykem, jako je HIV a hepatitidy B a C, riziko dalších tělesných potíží, předávkování, sociálního vyloučení či ztráty lidské důstojnosti.

Pracovníci zařízení v rámci terénního programu v dané lokalitě vyhledávají nové klienty a schází se s těmi stálými, které podporují v jejich nelehkých životních situacích. Informují je o sociálních a zdravotních rizicích, spojených s užíváním návykových látek, motivují je k bezpečnější aplikaci a změně životního stylu, léčbě či abstinenci a pomáhají v sociálním začleňování. Příkladem takové spolupráce může být pomoc při hledání bydlení, podpora při jednání na úřadech či řešení zdravotní situace (např. formou doprovodu). Klienti se také mohou otestovat na infekční nemoci, konkrétně na HIV, hepatitidy B a C, syfilis. V souvislosti s uvedeným testováním spolupracují pracovníci také s léčebným zařízením, kde se infekční nemoci lečí a klientům, kteří jsou pozitivně testováni, pomáhají léčbu zahájit. V rámci testování se na pracovníky Centra U Větrníku může obrátit kdokoli. Testy na infekční nemoci probíhají zdarma, anonymně a bez předsudků.

Mimo zmíněné služby pracovníci aktivně vyhledávají pohozené injekční stříkačky, které následně bezpečně likvidují.

V rámci poskytování svých služeb jsou k zastižení v Počátkách každé 2. úterý v měsíci v odpoledních a podvečerních hodinách a je možné je v případě potřeby kontaktovat telefonicky, emailem či na facebooku.

Autor článku: Štěpán Holec, pracovník Centra U Větrníku.

Zdroj: Oblastní charita Jihlava.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

POČÁTKY: Centrum U Větrníku

POČÁTKY: Centrum U Větrníku. Autor článku: Štěpán Holec, pracovník Centra U Větrníku.


 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum