Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistOšetření akátu

28. září 2023

PÍSEK: Ošetření akátu

Akát u Kamenného mostu ošetřili arboristé.

Akát rostoucí u Kamenného mostu byl v souladu s odborným posudkem ošetřili pracovníci arboristické firmy. Většinu větví řezem stabilizovali, a proto mohli odstranit stávající bezpečnostní vazby, které tak nejsou aktuálně u stromu potřebné. Cílem těchto zásahů je prodloužit životnost akátu a zajistit jeho provozní bezpečnost. V létě bylo nutné zkrátit dvě větve, které se výrazně nakláněly a bezprostředně ohrožovaly bezpečnost chodců. Dnešní ošetření na tento zásah navazuje.

Vzhledem ke špatnému stavu akátu si Městské služby Písek nechaly zpracovat odborný posudek a plán péče u jednoho z největších českých odborníků v oblasti péče o stromy Marka Žďárského. Ten v posudku například uvádí, že akát je ve špatném stavu. Nalezl na něm četná narušení, poškození či zničení pletiv velkého rozsahu, která významně snižují jeho perspektivu. Akát má symptomy nestabilního kořenového systému a hrozí, že by mohlo dojít k vývratu.

Strom je také napaden hnilobou, dřevními houbami, na kmeni jsou otevřené dutiny, velké rány či praskliny. V kosterních větvích se vyskytují defekty, které mají vliv a jeho stabilitu, vykazují také velká mechanická poškození. Je u nich vysoká pravděpodobnost, že se zlomí. Stávající vazba větví je již nevyhovující. Pokud by strom nebyl ošetřen, jeho perspektiva na stanovišti by byla zhruba dva až pět let. Navíc ve stávajícím stavu je hodnocen jako velmi nebezpečný a objekty či osoby pohybující se pod ním jsou silně ohroženy.

V plánu péče je navržen postup, který zajistí setrvání akátu na stanovišti a jeho bezpečnost. Zahrnuje stabilizaci stromu pomocí postupného snižování jeho výšky a náporové plochy koruny. Ta spočívá například v odstranění nevhodného, poškozeného či defektního kmene z vícekmene – jedná se o kmen rostoucí nad Kamenným mostem, který se opírá o kamennou zídku, jíž poškozuje. Zahrnuje také zdravotní řez ve zredukované části korun ostatních tří kmenů a stabilizační řezy.

Kdyby se nepřistoupilo k ořezu větví, strom by postupně odumřel. Řezem se strom vlastně stimuluje k další aktivitě, protože poté obroste novými větvemi, se kterými se dá v následujících letech pracovat. Díky průběžné cílené péči bude strom u mostu růst dalších několik desítek let.

Zdroj: Město Písek.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

PÍSEK: Ošetření akátu

PÍSEK: Ošetření akátu.


 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum