Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistLUKAVEC: Obchvat

25. června 2021

Městský úřad Pacov, odbor dopravy, podle ust. § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti od společnosti Dopravní značení MŠ, s.r.o., IČ 276 65 321, Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, zastoupené Milanem Šerým podané dne 23.6.2021, po předchozím písemném stanovisku Policie ČR, dopravního inspektorátu, Pelhřimov ze dne 23.6.2021 pod č.j. KRPJ-64577-2/ČJ-2021-161706-DING a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1, písm. c) zákona, v návaznosti na ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává:

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/1281, II/128, III/1272, II/124, III/1288, II/129, III/12813, III/12226 a III1282a v souvislosti s provádění stavebních prací na stavbě pod názvem „II/128 Lukavec – obchvat“.

Mapa v PDF zd:

https://www.lukavec.cz/assets/File.ashx?id_org=8877&id_dokumenty=5667

Termín: od 00:01 hodin 7.7.2021 – do 23:59 hod. 31.10.2021. Nedílnou součástí tohoto opatření je DIO – přechodné úpravy provozu. Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Dokumenty v PDF zde:

https://www.lukavec.cz/assets/File.ashx?id_org=8877&id_dokumenty=5666

Zdroj: Městys Lukavec.

LUKAVEC: Obchvat

Lukavec obchvat.


 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum