Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistRevitalizace - Výsledky dotazníku

2. října 2022

JINDŘICHŮV HRADEC: Revitalizace - Výsledky dotazníku

Lávka i vyhlídka se líbily, grilů v parku se lidé obávají. Máme výsledky dotazníku.

Město Jindřichův Hradec si nechalo vypracovat krajinářskou studii revitalizace Mertových a Jakubských sadů. Veřejné projednání návrhu studie se konalo v srpnu a další podněty přišly písemně. Na základě obdržených písemných podnětů byly vybrány čtyři konkrétní návrhy, kde jsme chtěli znát názor širší veřejnosti formou online dotazníku.

Výsledky dotazníkového šetření

Dotazník zodpovědělo celkem 437 lidí, většina zúčastněných byla přímo z Jindřichova Hradce (89 %) ve věkové kategorii od 20 do 50 let. Prvním návrhem, na který jsme chtěli znát názor veřejnosti, bylo vybudování dřevěné vyhlídky směrem na zámek. Celých 86 % lidí bylo pro vyhlídku. Zbývající nesouhlasili s návrhem především z důvodu vysoké pořizovací ceny. Dalším návrhem k diskusi byla dřevěná lávka podél břehu řeky Nežárky, pro tu se kladně vyjádřilo 90 % respondentů, a pokud měli výhrady, tak k použitému materiálu a jeho údržbě.

Z dotazníku vyplynulo, že jako nejvíce kontroverzní lidé vnímají návrh vybudovat v parku veřejné grily. Tady bylo 53 % lidí pro a 47 % proti. Lidé se obávají zejména nepořádku a hluku s veřejným grilováním spojeným. Ve studii se tak s největší pravděpodobností ustoupí od navrhované louky s veřejnými grily. Výsledky průzkumu budou ještě projednávány v pracovní skupině se zpracovatelkami krajinářské studie. Nabízí se i možnost dočasného vyzkoušení si tohoto prvku například dobu jednoho roku. Na základě vlastních zkušeností se pak můžeme rozhodnout, zda i u nás ve městě by tento nový prvek mohl bezproblémově fungovat. (Funguje to v jiných městech, gril je uzavřený a dá se odemknout pomocí aplikace, kdy si gril zarezervujete na konkrétní čas – je to zdarma, ale je zjistitelné, kdo gril používal jako poslední, udělal tam nepořádek, poškodil…)

FOTO: Vyhlídka na město

Poslední dotaz se týkal stávajícího discgolfového hřiště v parku. Zhruba 60 % lidí souhlasilo s navrhovanou redukcí odpališť, 16 % chce úplné zrušení discgolfu na tomto místě a přesunutí hry jinam a 34 % respondentů by discgolf zachovalo, jak je.

Zpracovatelé studie všechny podněty a výstupy z ankety dostanou v nejbližších dnech ke zapracování a na základě závěrů pracovní skupiny dopracují krajinářskou studii do finální podoby, která by měla být hotová na konci tohoto nebo na začátku příštího roku. Příští rok pak bude na řadě projektování navazujících stupňů projektové dokumentace, ale i shánění dotačních peněz, které by revitalizaci pomohly zaplatit. Předběžná cena navrhovaných změn činí cca 57 mil. Kč. Nepředpokládáme, že se podaří na tak velký projekt sehnat peníze najednou, a proto bude projekt navržen i pro případnou etapizaci realizace.

A proč je potřeba obnova parku?

Současný stav neodpovídá z hlediska koncepčního ani bezpečnostního vysokému zatížení, které je na park dnes kladeno. Cílovým stavem je různověký, smíšený porost parkového charakteru s kvalitní cestní sítí upravenou pro současné potřeby, odpovídajícím mobiliářem a případně speciálními prvky.

Mertovy a Jakubské sady

Městský park leží v západní okrajové části Jindřichova Hradce v údolí řeky Nežárky. Navazuje na historické jádro města. Mezi řekou Nežárkou a ulicí Bratrskou se nachází část Mertových sadů, které v roce 2021 prošly významnými dosadbami dřevin (234 ks dřevin). V Mertových sadech byly vysazeny především listnaté stromy jako lípa, javor, jasan a jehličnany jsou zastoupeny jedlemi, které nahradily smrky. Tento projekt dosadeb dřevin vyhrál soutěž Komunální projektu roku 2021. Jakubské sady navazují na Mertovy sady a pokračují od ulice Bratrská k novogotickému kostelu sv. Jakuba s rodinnou hrobkou Černínů, který stojí na návrší. Po celé délce pravého břehu řeky Nežárky vede křížová cesta se dvanácti zastaveními z roku 1518. Jakubské sady prošly významnou změnou naposledy v polovině minulého století, kdy byly provedeny zdravotní probírky a nová dosadba stromů. Významná dosadba či jiné změny v Jakubských sadech neproběhly. Celkově mají sady kompozici přírodního parku. Park je využíván jako komunikační spojnice, k rekreačním účelům, ale i sportovnímu vyžití (v parku se nachází discgolfové hřiště, které je v provozu celoročně, volně přístupné). Kompletní informace o projektu najdete na webu města pod odborem rozvoje v sekci Připravované projekty.

Kompletní informace o projektu najdete na webu města pod odborem rozvoje v sekci Připravované projekty:

http://www.jh.cz/redakce/index.php?clanek=309083&xuser=250620218146730016&lanG=cs&slozka=50456&xsekce=50508&

Zdroj: Město Jindřichův Hradec.

JINDŘICHŮV HRADEC: Revitalizace - Výsledky dotazníku

JINDŘICHŮV HRADEC: Revitalizace - Výsledky dotazníku.


 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum