Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistJIHLAVA: Práce na ulici

14. září 2021

JIHLAVA: Práce na ulici

Mnozí z vás si pod tímto souslovím jistě představí nejstarší známé řemeslo, jen to se pod tímto souslovím ovšem neskrývá. V minulém článku jsme se snažili přiblížit ambulantní formu naší sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava (dále pouze NZDM), nyní bychom vám rádi představili formu terénní.

Co se pod touto formou skrývá? Je to ona, v nadpisu zmiňovaná práce na ulici, v našem případě sociální práce na ulici. Snažíme se s naší cílovou skupinou (mladí lidé 14–26 let pohybující se ve městě Jihlava, kteří zažívají nepříznivé situace, a to zejména v oblastech rodiny, školy, vrstevníků, návykových látek/chování, práce/financí, atp.) pracovat i v jejím přirozeném prostředí a tím ještě více snižovat práh naší služby, tzn. mladí lidé nemají bariéru v tom, že musí nějak přijít. Často jsou mladí lidé i otevřenější a cítí se bezpečněji, když s nimi pracujeme venku a nejsme za „zavřenými“ dveřmi. Do terénu chodíme ve školním roce dvakrát týdně – v pondělí 13:00 – 16:30 hod. a ve středu 14:00 – 18:00 hod.

Práce na ulici, foto Oblastní charita Jihlava

Metodu streetwork tvoří aktivní vyhledávací a kontaktní činnost zaměřená na jednotlivce i sociální skupiny. Jedná se tedy o vyhledávací, doprovodnou a mobilní sociální práci s nízkoprahovou nabídkou podpory a pomoci. Vyhledávací funkce spočívá v tom, že pracovník aktivně vyhledává své klienty za účelem navázání kontaktu. Doprovodná činnost znamená poskytování pomoci a podpory v řešení nepříznivých životních situací, pomoc při zvládání každodenních problémů. Doprovodná činnost znamená i fyzické doprovázení klienta do různých institucí jako je např. policie, soud, kurátoři pro mládež, úřady práce, domy na půl cesty apod. Mobilní funkce terénní sociální práce vychází z potřeb samotné cílové skupiny a znamená, že lokalita práce s cílovou skupinou se pohybuje a mění právě podle potřeb skupiny nebo jiných faktorů (např. ročního období, záborem jejich hřiště apod.). V praxi to vypadá tak, že pracovník navštěvuje místa, kde se nachází skupina klientů, se kterou právě pracuje.

Práci v terénu provádí sociální pracovníci (streetworkeři), jejichž „kanceláří“ jsou ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. Jejich úkolem je vyhledávat a kontaktovat skupiny a jednotlivce, kteří jsou v nepříznivé životní situaci. Cílem streetworku je pracovat s lidmi v jejich prostředí, preventivně na ně působit (upozorňovat na nevhodné chování, rizikový styl života), pracovat s nimi na jejich potížích (např. doprovod to instituce, hledat práci, potíže ve škole, se školou atd.). Jinými slovy řešit věci, které je trápí a potřebují s nimi pomoci a poskytovat jim sociální poradenství a pomoc. V prvním pololetí letošního roku proběhlo v terénní formě služby 293 kontaktů s klienty, u kterým streetworkeři provedli 952 intervencí. Považujeme za důležité zmínit i to, že terénní práce v roce 2021 byla a je silně ovlivněna protiepidemickými opatřeními.

Závěrem bychom chtěli říct, že mladí lidé do ulic patří, byli tam vždy a vždy tam budou. To, jak se chovají, a co dělají, je vizitkou celé společnosti, nikoli pouze jejich. To, že si někdo myslí, že by měli všichni svůj volný čas trávit v NZDM, DDM či obdobných institucích, je nereálné a svým způsobem je to i překážkou v navazování kontaktů mimo instituce, najít si kamaráda prostě jen tak venku.

Nela Starobová, pracovnice NZDM Vrakbar Jihlava E-mail: nela.starobova@jihlava.charita.cz

Mobil: 734 760 175. Telefon: 567 304 802. http://nzdm.vrakbar.cz

Zdroj: Oblastní charita Jihlava.

JIHLAVA: Práce na ulici

JIHLAVA: Práce na ulici. Zdroj: Oblastní charita Jihlava.


 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum