Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistBENEŠOV: Nové patrové parkoviště Bezručova

13. února 2022

BENEŠOV: Nové patrové parkoviště Bezručova

Zvýšení kapacity parkovacích míst zajistí nové patrové parkoviště v lokalitě mezi ulicemi Bezručova – Na Bezděkově – Vlašimská. Město Benešov vypsalo veřejnou zakázku na vybudování novostavby patrového parkoviště, jedná se již o IV. etapu výstavby v této části Benešova.

Novostavba patrového parkoviště pro celkem 54 vozidel a 4 motocykly bude umístěna na stávajícím pozemním parkovišti u bytových domů (viz přiložená mapa). Celková kapacita nadzemního parkoviště vychází z prostorových možností stavebního pozemku a z konstrukčního řešení objektu. Výstavba nového parkoviště zvýší parkovací kapacitu v oblasti ulice Bezručova a okolí.

Navržené patrové parkoviště svým charakterem i materiálovým provedením odpovídá dříve realizovaným stavbám nadzemních parkovišť v okolí (patrová parkoviště Bezručova I – III) a dojde tak ke sjednocení architektonického rázu objektů do jednoho celku.

Parkování bude umožněno ve dvou výškových úrovních. Na každé z ploch bude umožněno parkování 27 osobních motorových vozidel a 2 motocyklů. Krytá plocha v přízemí objektu bude dopravně přístupná z jihu z ulice Bezručova. Na horní parkovací plochu bude pro přístup zhotoven nový sjezd z komunikace v ulici Vlašimská. Pás chodníku, přes který bude vedena doprava, bude upraven pro možnost pojíždění automobily.

Předběžný harmonogram: Zahájení prací: duben 2022. Ukončení stavebních prací a předání díla: do 30. listopadu 2022. Předpokládaná hodnota zakázky je 29 229 297 Kč bez DPH.

Zdroj: Město Benešov.

BENEŠOV: Nové patrové parkoviště Bezručova

BENEŠOV: Nové patrové parkoviště Bezručova. FOTO: Červeně označen prostor budoucího patrového parkoviště. Modře označena parkoviště předešlých etap. Vizualizace nového patrového parkoviště. Umístění nového parkoviště. Stávající parkoviště. Zdroj: Město Benešov.


 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum