Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistPLZEŇ: Středověká studna na dvoře fakulty

29. července 2021

PLZEŇ: Středověká studna na dvoře fakulty

Na dvoře Fakulty filozofické našli archeologové středověkou studnu.

Unikátní nálezy objevili archeologové Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni přímo pod okny své katedry, na dvoře fakulty v Sedláčkově ul. 15. Průzkum, probíhající během loňského a letošního léta, odhalil část středověkého domu, středověkou studnu a bohatý soubor předmětů, dokládajících vývoj měšťanských domácností v centru Plzně od 16. do 20. století.

„Nález historické studny v plzeňské památkové rezervaci je významným zdrojem poznání každodenních dějin města Plzně. Unikátní kolekce nálezů, vyzvednutá v průběhu dvou etap archeologického výzkumu na dvoře budovy Fakulty filozofické v Sedláčkově 15, vypovídá o životě Plzeňanů především v období 16.–20. století,“ říká vedoucí výzkumu Lenka Starková z katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Detail sacího ventilu (součást pumpovacího systému pro jímání vody ze studny) dřevěného historického potrubí, které bylo objeveno v rámci archeologického výzkumu studny v hloubce 5 metrů.

První etapa terénního odkryvu proběhla v létě 2020 formou archeologického zjišťovacího výzkumu. V rámci ní byla objevena část středověkého domu, zbořeného v roce 1954, a rozsáhlá kolekce keramických fragmentů z rozmezí 16.–18. století, uložená jako odpadní výplň vápenné jámy.

Na první etapu výzkumu navázala letos v červnu etapa druhá, která byla zaměřená na detailní výzkum kruhového zapuštěného objektu v jihovýchodní části dvora Sedláčkovy 15. Hlubinný archeologický výzkum, vyvolaný havarijní stavem tohoto objektu, posléze určil, že se jedná o středověkou studnu, vyhloubenou pravděpodobně v době založení Plzně, koncem 13. století. „Výzkum se odehrával přímo pod okny katedry archeologie, a nabízel tak studentům možnost výuky archeologických terénních metod přímo v areálu univerzity,“ poznamenává Lenka Starková. Výkopové práce, zajištěné atestovanou firmou BK-Investis, byly ukončeny v předposledním červencovém týdnu. Celková hloubka historické studny dosahuje téměř 17 metrů. Ze spodní části studny byla vyzvednuta rozsáhlá a unikátně dochovaná kolekce artefaktů z období 16.–20. století. Jsou mezi nimi nejrůznější druhy nádobí, ale také broušené sklo nebo fragmenty skleněných figurek. „V některých případech se zřejmě jedná o importy. Jejich původ ještě budeme ověřovat,“ doplňuje Lenka Starková.

Nalezené předměty dávají nahlédnout do života měšťanských domácností v období 16. až 20. století.

„Ve specifickém prostředí bez přístupu vzduchu se dochovaly i hojné pozůstatky organických materiálů včetně dvou vrtaných dřevěných trubek vertikálního čerpacího potrubí. Jeho horní část (včetně kovového sacího ventilu) byla vzhledem k jeho nestabilitě vyzvednuta a bude instalována jako exponát v rámci prohlídkové trasy plzeňského podzemí,“ prozrazuje Lenka

Starková. Veřejnost se tak bude moci seznámit s těmito doklady čerpání a rozvodu vody, které tvořily běžnou součást plzeňské vodovodní sítě v období novověku.

„Výzkum odhalil mimořádně bohaté soubory artefaktů, které umožňují doslova nahlédnout do domácnosti plzeňských měšťanů doby národního obrození a průmyslové revoluce, tedy období, kterým se archeologové obvykle nevěnují, což dobře zapadá do jedné ze specializací naší katedry na archeologii novověku a modernity,“ dodává vedoucí katedry archeologie Pavel Vařeka.

Archeologický výzkum zachytil také pozůstatky z období, které je stále v živém povědomí pamětníků, což skýtá možnost doplnit archeologická zjištění poznatky orální historie a antropologie.

Vybrané kolekce nálezů si v září bude moci široká veřejnost prohlédnout v rámci akce Plzeňské dvorky 2021.

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni.

PLZEŇ: Středověká studna na dvoře fakulty

PLZEŇ: Středověká studna na dvoře fakulty

Na dvoře Fakulty filozofické našli archeologové středověkou studnu.

Fotogalerie: Obr. 1: Detail sacího ventilu (součást pumpovacího systému pro jímání vody ze studny) dřevěného historického potrubí, které bylo objeveno v rámci archeologického výzkumu studny v hloubce 5 metrů. Obr. 2: Nález měděné filtrační mřížky, původně využívané pro zakrytí sacího otvoru ve spodní části historického potrubí. Mřížka zabraňovala nasátí větších nečistot. Obr. 3: Napojení spodní části historického potrubí na dřevěnou trámovou podstavu v 15 metrech hloubky studny. Archeologickým odkryvem byly zachyceny prvky původních spojů. Obr. 4: Historická studna je 17 m hluboká. Obr. 5: Nalezené předměty dávají nahlédnout do života měšťanských domácností v období 16. až 20. století.


1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum