Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistArcheologické výzkumy v Sýrii

30. července 2021

Archeologické výzkumy v Sýrii

Národní muzeum pokračuje v archeologických výzkumech v Sýrii.

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a generální ředitel Generálního ředitelství Památek a muzeí Syrské arabské republiky Mohammad Nazir Awad podepsali v úterý 27. července 2021 licenci na prodloužení společné archeologické mise. Díky tomu bude moci Národní muzeum i nadále pracovat v jedinečné archeologické lokalitě Tell Al Shameh-Naher-el-arab, ze které pochází nálezy datované do doby bronzové až doby železné (cca. 2500–1120 př. n. l.).

Národní muzeum získalo již v roce 2019 licenci na archeologický výzkum v Sýrii. Získání této licence bylo výsledkem dlouhodobé spolupráce a představuje mimo jiné ocenění pomoci České republiky syrským kolegům. Z dotyčné lokality pocházejí nálezy z období 2500-1120 př.n.l. a projevuje se zde blízkost multikulturní atmosféry blízkého Ugaritu. V této oblasti se vyskytovali Chetité a Amorité. Pro archeologický výzkum byl na základě uzavřené smlouvy vytvořen společný česko-syrský odborný tým. Česká republika tak poprvé v historii získala jedinečnou možnost trvalých archeologických průzkumů v Sýrii. Práce na lokalitě byla zahájena již na podzim roku 2019, ale poté spolupráci přerušila covidová krize. Nyní se v Damašku podepsalo tříleté prodloužení licence a za účasti generálního ředitele Národního muzea byly zahájeny archeologické práce na lokalitě.

„Národní muzeum se za poslední léta vypracovalo mezi špičkové mezinárodní archeologické instituce. Vedle Súdánu a Alžírska pracujeme nyní i v Sýrii jako jedna z pouhých tří zemí, které zde v současnosti získaly licenci na archeologické výzkumy. Je to skutečně veliký úspěch a zároveň pocta českým archeologům,” říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Národní muzeum pokračuje i v záchraně kulturního dědictví Sýrie. Po dohodě se syrskými kolegy bylo již v roce 2019 vybráno na 20 předmětů poničených válečným konfliktem, které potřebují komplexnější restaurátorský zásah, na který nejsou v Sýrii kapacity. Národní muzeum disponuje odborníky na restaurování kovů a kamene, proto byly vytipovány předměty právě z těchto materiálů, převážně drobnější kovové předměty a pak tři větší vápencové reliéfy. Vedení Národního muzea bude v Damašku současně jednat o přepravě a průběhu záchrany těchto předmětů včetně předpokládaného vystavení v roce 2022 v prostorách Národního muzea.

„Jedná se o navázání na dosavadní pomoc, kdy pravidelně již několik let podporujeme syrské kolegy materiálem nutným pro konzervátorské a restaurátorské práce. Nyní bychom část předmětů restaurovali přímo v Praze a zároveň by měli čeští návštěvníci možnost je spatřit vystavené v našem Národním muzeu,“ dodává náměstek generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Michal Stehlík.

Národní muzeum poskytuje od roku 2017 každoročně humanitární pomoc syrským kolegům přes Generální ředitelství památek a muzeí arabské republiky Sýrie. Jedná se o součást humanitární a rozvojové pomoci z programu Ministerstva zahraničí ČR. Muzeum zajišťuje část materiálního zázemí pro restaurátorské a konzervátorské práce v Damašku, kde panuje absolutní nedostatek podobného materiálu. Přispívá tak každoročně k záchraně kulturního dědictví Sýrie, jež bylo zničeno válečným konfliktem. Jedná se o komunikačně i logistiky velmi náročnou akci, kterou se díky vynaloženému úsilí daří úspěšně realizovat. Další část pomoci je aktuálně na cestě mezi přístavy Hamburk a Lattakia, kam by měl materiál dorazit již 30. 7. 2021.

Současně Národní muzeum pokračuje ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Památek a muzeí Syrské arabské republiky. Vládou schválený Program humanitární a rozvojové asistence v Sýrii zahrnuje několik oblastí od humanitární pomoci, přes dodávání zdravotnického materiálu, až po záchranu památek UNESCO a světového kulturního dědictví, které je válkou, ale též z důvodů ideologických cíleně ničeno. Tento program byl schválen vládou ČR v červnu 2016. Národní muzeum se v kooperaci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem kultury ČR do tohoto programu rozhodlo zapojit pomocí se záchranou poškozených památek UNESCO a světového kulturního dědictví v Sýrii.

Zdroj: Národní muzeum.

Archeologické výzkumy v Sýrii

Archeologické výzkumy v Sýrii.


 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum