Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistVýstavba nového bazénu v Louce

19. března 2021

Komparativní analýza k bazénu - jednoznačně výhodnější je výstavba nového v Louce

Výstavba nového krytého bazénu u koupaliště v Louce, nebo oprava stávajících lázní z 60. let, které dosluhují? Finální odpověď na tuto otázku měla přinést komparativní analýza zkoumající ekonomické, rozvojové a společenské aspekty obou variant, kterou zpracovávali přední čeští odborníci na danou problematiku. Z analýzy jednoznačně vyplývá, že ve všech zkoumaných kritériích vychází lépe výstavba nového krytého bazénu u koupaliště v Louce.

Analytickou studii, jejímž hlavním cílem je porovnání dvou možných lokací krytého bazénu ve městě, a zpracování analýzy dopadů zadalo město Znojmo Ing. arch. Viktoru Drobnému, architektovi, který se specializuje na stavby pro sport a pohybové aktivity a kterého městu doporučila Česká komora architektů, a Mgr. Ondřeji Špačkovi, specialistovi na oblast regionálního rozvoje, sportu a cestovního ruchu.

„Pro finální rozhodování jsme chtěli mít co nejvíce relevantních podkladů, protože se jedná o strategickou záležitost a největší investici města za posledních 10 let. Proto jsme nechali předním a zkušeným odborníkům zadat analýzu, která měla srovnat několik kritérií u obou zvažovaných variant. Mezi těmi hlavními byla ekonomická stránka věci a náklady na výstavbu nového bazénu versus oprava stávajících lázní,“ říká starosta Jakub Malačka.

Výstavba nového bazénu v Louce

Zmiňme z analýzy dva podstatné ukazatele:

  • Náklady na výstavbu nového bazénu v Louce jsou v předpokládané výši 260 milionů korun bez DPH, přestavba a dostavba Městských lázní na bazén s wellness je odhadována na 410 milionů korun bez DPH.
  • Projekční připravenost výstavby nového krytého bazénu dává daleko lepší příležitost pro možnost čerpání dotací.

Posuzovaly se také provozní náklady provozu bazénu, možnost získání dotací, vhodnost lokality, dopravní dostupnost nebo využití rozvojového potenciálu.

„Z posuzovaných variant je dle multikriteriální analýzy jednoznačně vhodnější varianta výstavby nového krytého plaveckého bazénu včetně wellness části v areálu Městské plovárny Louka,“ cituje výsledky analýzy starosta Malačka.

Klíčovými výhodami této varianty jsou výrazně vyšší připravenost projektu s platným stavebním povolením a hotovým prováděcím projektem stavby, nižší předpokládané investiční náklady a dřívější předpokládané zahájení provozu krytého plaveckého bazénu, možnost využití existujícího provozně-technologického zázemí Městské plovárny Louka včetně dalších synergií pří společném provozu a údržbě celého areálu (což má za následek nižší provozní náklady) a podpora rozvoje území v okolí Louckého kláštera s významným rozvojovým potenciálem z pohledu volnočasové nabídky pro místní obyvatele a návštěvníky města Znojma.

Komparativní analýza je kompletně dostupná na webu města i Zdravého města Znojma.

O komparativní analýze

V roce 2013 byl zpracován návrh výstavby krytého plaveckého bazénu v areálu Městské plovárny Louka. Podle návrhu by měl nový krytý bazén nahradit stávající Městské lázně na náměstí Svobody, které svou velikostí i technickým stavem dnes nevyhovují požadavkům plavecké veřejnosti.

V současné době jsou pro krytý plavecký bazén posuzovány 2 lokality, a to jak zmíněný areál Městské plovárny Louka, tak Městské lázně na náměstí Svobody, kde by došlo k rekonstrukci/přestavbě daného objektu. Pro vybudování nového krytého plaveckého bazénu existují 3 varianty provedení:

  • 1. varianta: výstavba nového krytého plaveckého bazénu s 8 dráhami na Městské plovárně Louka; objekt Městských lázní by byl následně přestavěn na multifunkční sportovní halu;
  • 2. varianta: výstavba nového krytého plaveckého bazénu s 8 dráhami vedle objektu Městských lázní a následné vybudování aquaparku v místě objektu Městských lázní;
  • 3. varianta: kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu v Městských lázních.

Srovnávací studie se skládá z pěti hlavních částí. První část se zabývá analýzou obou lokalit. Druhá část se soustředí na analýzu nabídky a poptávky a identifikaci potenciálních synergických efektů. Třetí část je věnována konceptu a provoznímu modelu, jsou zde představeny a posouzeny jednotlivé varianty návrhu krytého plaveckého bazénu, jejich silné/slabé stránky, příležitosti a hrozby. Ve čtvrté části je zpracován rámcový provozně-finanční model projektu a kalkulace návratnosti investice. V závěrečné kapitole jsou představeny kvantifikovatelné i nekvantifikovatelné pozitivní dopady vyplývající z realizace výstavby a následného provozu plaveckého bazénu ve městě Znojmě. A následně na základně multikriteriální analýzy je posouzena vhodnost navržených řešení.

Z posuzovaných variant je dle multikriteriální analýzy jednoznačně vhodnější varianta výstavby nového krytého plaveckého bazénu včetně wellness části v areálu Městské plovárny Louka.

Zdroj: Město Znojmo.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum