Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistZNOJMO: Obdivuhodná Dyje

29. května 2021

ZNOJMO: Obdivuhodná Dyje

Obdivuhodná Dyje v Domě umění ve Znojmě

Po několikaměsíčním uzavření zahájilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě letošní výstavní sezónu v minoritském klášteře zajímavou archeologickou výstavou, která představí nejzajímavější nálezy a kompletně shrne poznatky jednoho z největších výzkumů prováděných Jihomoravským muzeem ve Znojmě v katastru obce Dyje na Znojemsku.

V první polovině roku 2014 měli pracovníci archeologického pracoviště muzea možnost prozkoumat v rámci záchranného archeologického výzkumu část polykulturní pravěké lokality na katastru obce Dyje. Výzkum byl vyvolán zemními pracemi souvisejícími s výstavbou autobazaru v lokalitě nazývané Sad u nádraží. Naleziště se nachází na levém břehu řeky Dyje, na mírném návrší, které se pozvolna sklání k východu a výrazně padá jižním směrem.

Archeolog a autor výstavy Obdivuhodná Dyje David Rožnovský přibližuje situaci na nalezišti: „Na této zkoumané ploše se podařilo zdokumentovat okraj pohřebiště únětické kultury a části sídlišť z dalších pravěkých období. Na ploše o velikosti zhruba jednoho hektaru bylo prozkoumáno přes 110 zahloubených objektů. Nejstarší nálezy spadají do období kultury nálevkovitých pohárů ze starší fáze pozdní doby kamenné.“

ZNOJMO: Obdivuhodná Dyje

Z Dyje putovaly nálezy do laboratoře muzea, kde se jich ujala konzervátorka Alena Komendová, která nejen očistila a zakonzervovala jednotlivé předměty, ale také spojovala a slepovala střepy nádob různých velikostí do podoby, které návštěvníci spatří poprvé na výstavě. K vidění budou unikátní předměty ze začátku pozdní doby kamenné potřebné k metalurgii kovů, vzácné vlasové ozdoby únětické kultury či keramické předměty z období věteřovské skupiny ze závěru starší doby bronzové.

Více o zajímavých nálezech, které jsou instalované na výstavě Obdivuhodná Dyje, se dozvíme od Davida Rožnovského: „Důležitým objevem spadajícím do období kultury nálevkovitých pohárů je jáma č. 502, ve které byla objevena část odlévací pánvičky užívané při metalurgii mědi. Tyglík představuje teprve druhou licí nádobu z tohoto období na území ČR. Zajímavostí byl odkryv dvou hrobů únětické kultury s kamennou konstrukcí z první poloviny starší doby bronzové. Jeden z hrobů obsahoval dvě vlasové ozdoby, které jsou unikátní díky použité technologii výroby a materiálu a na Moravě svého druhu zatím jediné. Největší množství objektů lze datovat do druhé poloviny starší doby bronzové. Nálezy z této epochy pravěkých dějin označujeme termínem věteřovská skupina. Do tohoto období lze datovat objev části stavby srubové konstrukce ze závěru starší, případně počátku střední doby bronzové. Chronologicky nejmladší nálezy pochází ze střední doby bronzové z období středodunajské mohylové kultury. Této kultuře lze přiřadit pouze jeden zahloubený objekt, nicméně je největší ze všech na lokalitě zachycených jam, jeho odkrytá část měřila zhruba 15 x 20 metrů.“

Pokud to opatření dovolí, plánuje se i doprovodná akce – komentovaná prohlídka po nalezišti v obci Dyje, kde se společně s autorem výstavy Davidem Rožnovským návštěvníci projdou po místech, která naši předkové před několika tisíci let obývali. Výstavu, která čeká na návštěvníky ve výstavním sále v 1. patře minoritského kláštera na ulici Přemyslovců ve Znojmě od pátku 14. května 2021, můžete navštívit do 15. srpna 2021 každý den.

Více na www.muzeumznojmo.cz

Zdroj: Město Znojmo.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum