Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistVYSOČINA: Světový den vody

25. březen 2022

VYSOČINA: Světový den vody

V letošním roce se už po devětadvacáté slavil 22. březen jako Světový den vody. V tento den si společně připomínáme důležitost vody, bez které by nemohl existovat život. Každoročně se koná celá řada doprovodných akcí připomínajících nutnost udržitelného nakládání s vodními zdroji. Předchozí dva ročníky však byly negativně ovlivněny pandemií koronaviru, proto osobní setkání odborníků a veřejnosti ve většině případů nemohla proběhnout.

Heraltice

Tématem pro rok 2022 bylo „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“. „Dostat ale tuto neviditelnou podzemní vodu tam, kam potřebujeme, tedy třeba do sklenice či vany, není vůbec jednoduché. Je třeba jí najít, vyčerpat, zpravidla upravit, dopravit na požadované místo, ale i následně chránit proti znečištění a přemýšlet o jejím účelném využívání. Podzemní voda je něco jako poklad pod našima nohama. Není vidět na vlastní oči, avšak je velice důležitá. Jednak pro zásobování obyvatel pitnou vodou, ale také pro průmysl, zemědělství i přírodu. Proces jejího doplňování je zdlouhavý a je závislý na množství a intenzitě srážek“ uvádí radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek.

Podzemní voda představuje asi 30 % zásob sladké vody na Zemi. V rámci Evropské unie jsou podzemní vodou zásobovány tři čtvrtiny jejích obyvatel, tj. asi 350 miliónů, zbývající čtvrtina je zásobována vodou povrchovou. V České republice je podíl obyvatel zásobovaných podzemní vodou znatelně menší a dosahuje asi 45 %. Z hlediska množství použitelných zásob sladké vody na jednoho obyvatele je naše republika na třetím nejhorším místě z celé Evropy. Hůř jsou na tom pouze ostrovy Malta a Kypr. Je to dané tím, že k nám nepřitéká žádný významný vodní tok a máme k dispozici pouze vodu, která spadne ve formě srážek. Zároveň na našem území nejsou vhodné hydrogeologické struktury, téměř dvě třetiny pokrývají krystalické horniny s nízkou schopností jímat vodu.

Heraltice

A jak je na tom Kraj Vysočina? Hydrogeologické poměry jsou poměrně stálé na celém území kraje, jenž patří geologicky do krystalinika Českého masívu s vysokou puklinatostí a vyznačují se velkým množstvím méně vydatných zdrojů podzemní vody. S několika výjimkami zde prakticky neexistují významné zdroje podzemní vody. Charakteristickým negativem pro zásobování obyvatelstva z těchto lokálních vodních zdrojů je častá existence radonu v podzemní vodě, který musí být odvětráván. Z hlediska zásob podzemní vody patří území Kraje Vysočina mezi chudší kraje. Nejvýznamnějšími zdroji kvalitní podzemní vody jsou Podmoklany u Chotěboře, Heraltice – Opatov – Předín u Třebíče a Rytířsko u Jihlavy.

„Kvalita podzemní vody je v některých oblastech kraje negativně ovlivněna intenzivním zemědělstvím a nedostatečným čištěním odpadních vod. Díky výstavbě nových čistíren odpadních vod i rekonstrukci a intenzifikaci stávajících dochází postupně ke zlepšování tohoto stavu. Množství dostupné podzemní vody je pak závislé především na srážkách, jejichž podobu a množství ovlivnit nemůžeme, a také na tom, kolik srážkové vody dokážeme zadržet v krajině. V rámci programového prohlášení Rady Kraje Vysočina na období 2020–2024 je jednou z priorit Zachování vysoké jakosti pitné vody pro obyvatele kraje, zajištění ochrany vody a její zadržování v krajině, včetně efektivního čištění odpadních vod. K tomuto přispívají i dva dotační programy Kraje Vysočina. Stavby ve vodním hospodářství 2022 a Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022. Celková alokace finančních prostředků pro letošní rok dosahuje 88 milionů korun,“ dodává Pavel Hájek.

Zdroj text a foto: Krajský úřad Kraje Vysočina.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum