Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistStomatologické ordinace

1. prosince 2022

VYSOČINA - PELHŘIMOV - HUMPOLEC - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - HAVLÍČKOBRODSKO - CHOTĚBOŘSKO.

Stomatologické ordinace

Kraj podpořil vznik stomatologických ordinací už v sedmi městech, pro region se prozatím připravuje 15 budoucích zubařů.

Kraj Vysočina od roku 2020 podpořil záměry celkem sedmi obcí o zřízení vlastní zubařské ordinace. „S finanční spoluúčastí Kraje Vysočina tak vznikly nové ordinace v roce 2020 ve Světlé nad Sázavou a v Humpolci, loni pak v Krucemburku, Světlé nad Sázavou a Okrouhlici, letos kraj pomohl se zřízením nové stomatologické ordinace v Pelhřimově, žádost doručená samosprávou Přibyslavic se právě vyřizuje,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Na zřízení ordinace mohou města získat od kraje až 300 tisíc korun, výhodu mají sídla s nižším počtem obyvatel.

Kraj uvolnil během posledních tří let na zřízení stomatologických ordinací celkem více než dva milióny korun. Bohužel, ne všem žadatelům se podařilo projekt dotáhnout do konce – tedy k otevření nové ordinace.

Ilustrační foto Pixabay

Vedení Kraje Vysočina nabízí nejen dotační podporu městům a obcím na zřízení stomatologických ordinací. Letos prvním rokem mohou o studijní stipendia požádat i budoucí zubní lékaři, kteří plánují po dokončení studia nabízet své služby v Kraji Vysočina. „Stipendium je stanoveno ve výši 80 tisíc korun pro akademický rok a je poskytováno studentům od 3. a vyššího ročníku. Žadatel se zavazuje poskytovat lékařskou péči na území Kraje Vysočina na tolik let, na kolik let mu bylo poskytnuto stipendium a zároveň mít uzavřenou se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. K dnešnímu dni kraj podporuje už 15 budoucích stomatologů, kterým prozatím vyplatil 1 200 000 korun,“ shrnuje hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. První „hotoví“ zubaři, kteří studují tzv. pro Kraj Vysočina se v ambulancích objeví do dvou až tří let (tedy po dokončení studia). Vedení Kraje Vysočina předpokládá, že v následujících letech budou o studijní podporu žádat další medici-stomatologové.

Budoucí stomatologové, kteří plánují svou praxi provozovat na území Kraje Vysočina mohou požádat o stipendium podle pravidel, která jsou dostupná na: https://www.kr-vysocina.cz/stipendijni-program-kraje-vysocina-pro-zubni-lekare/ds-305021/archiv=0&p1=118160

Poznámka:

Povinnost zajistit dostupnou zdravotnickou péči svým klientům mají zdravotní pojišťovny. Kraj není zřizovatelem soukromých ambulantních ordinací, pouze prostřednictvím krajského úřadu vydává oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro lékaře, kteří poskytují péči jako soukromá fyzická či právnická osoba. Zároveň není ani ve finančních možnostech kraje, aby mohl zubní lékaře najímat a saturovat tak tuto ambulantní zdravotní péči nad rámec zákona.

Dalším faktorem ovlivňujícím negativně současný stav je, že systém vytváření sítě poskytovatelů zdravotních služeb a úhrad od zdravotních pojišťoven za poskytnutou péči nejsou nastaveny dostatečně motivačně právě pro menší oblasti s velkým nedostatkem zajištění lékařské péče, přestože dle zákona o veřejném zdravotním pojištění je právě zdravotní pojišťovna povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti.

Zdroj text: Krajský úřad Kraje Vysočina.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum