Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistVYSOČINA: Návrat velkých savců do krajiny

9. října 2020

Zahájeno veřejné projednávání návrhů opatření na návrat velkých savců do krajiny - los, rys, vlk a medvěd

V posledních dvou letech jsme na území Kraje Vysočina intenzivně monitorovali migrační koridory pro velké savce, s cílem identifikovat kritická místa a na nich jednotlivé bariéry, které jsou překážkami v migraci zvěře. Výsledkem monitoringu je 26 karet kritickým míst, které obsahují návrhy opatření/řešení na zlepšení nebo vyřešení průchodnosti daným kritickým místem.

Medvěd hnědý, ilustrační foto Wikipedie, autor alvaro ching

V přeshraničním projektu Crossborder habitat network and management – Connecting Nature (ATCZ45) v programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 je Kraj Vysočina jen jedním z partnerů, dalšími partnery projektu jsou např.: Jihočeský kraj, NP Podyjí, NP Thayatal, Boku Wien a vedoucím partnerem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Z důvodu zvyšující se fragmentace krajiny, která je aktuálně považována za jedno z hlavních ohrožení biodiverzity a ochrany druhů, je důležité propojení biotopů a koridorů pro volně žijící živočichy přesahují státní hranice. Cílem projektu je vybrat a zajistit mezi Dolním Rakouskem a Vysočinou, Jihočeským a Jihomoravským krajem společný systém koridorů pro volně žijící živočichy popř. zelenou infrastrukturu. Tento systém řeší aktuální problematiku fragmentace krajiny v důsledku bariérového efektu pozemních komunikací a dalších antropogenních struktur pro velké savce se zaměřením především na losa evropského, jelena lesního, medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida. To podstatně přispěje k propojení velkých jádrových území střední Evropy (Alp, Šumavy, Českomoravské vysočiny, Karpat) a podpoří „ekosystémové služby“ i prostor pro rekreaci.

Příroda spojuje Dolní Rakousko a Česko

Na naší stránce v přílohách představujeme návrh karet kritických míst migračních koridorů pro velké savce na území Kraje Vysočina. Karta přináší základní údaje o kritickém místě, vymezení kritického místa, základní popis kritického místa, označení bariér, význam pro migraci a zejména pak návrh možných opatření pro zvýšení průchodnosti místem pro velké savce popř. dalších opatření (ke snížení mortality ap.). „Mezi kritická místa patří např. silnice I/38 v katastru obce Štoky s extrémně vysokou intenzitou dopravy s horizonty, které omezují rozhled řidiče. V této části odborníci navrhují k diskuzi omezení rychlosti, osazení dopravní značky pozor zvěř nebo výhledově vybudování migračního podchodu,“ popsal jeden z nejznámějších kritických úseků Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Připomínky k návrhům karet, zejména náměty jak zlepšit navržená opatření, je možno zasílat na Morava.J@kr-vysocina.cz do 20. října 2020. Za náměty a připomínky děkujeme.

Karty KM si lze prohlédnou pod přiloženým odkazem:

https://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&p1=32976&id=4103510

Odkaz na přeshraniční projekt ConNat:

https://www.kr-vysocina.cz/connat-crossborder-habitat-network-and-management-connecting-nature-at-cz/d-4089381

Zdroj: Kraj Vysočina - https://www.kr-vysocina.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum