Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistJIHLAVSKO: Nové chráněné území

11. ledna 2024

PELHŘIMOVSKO - JIHLAVSKO: Nové chráněné území

Kraj Vysočina je bohatší o nové zvláště chráněné území.

Krajští radní dnes schválili vydání nařízení, kterým bude vyhlášeno nové zvláště chráněné území - přírodní památka U Šeredů. Potvrdili tak důležitost ochrany přírody.

Lokalita U Šeredů je typickou ukázkou mokřadních biotopů vázaných na širokou nivu Maršovského potoka a mírné svahy při jejím okraji východně od samot U Šeredů mezi obcemi Jiřín a Zbilidy na Jihlavsku. V závislosti na výšce hladiny spodní vody se zde nachází široké spektrum vzácných biotopů od mokřadních porostů s trvale vysokou hladinou spodní vody až po střídavě vlhké a suché krátkostébelné trávníky. Na tato společenstva je vázán výskyt celé řady zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů, namátkou lze zmínit například ostřici blešní, všivec lesní, toliji bahenní, bekasinu otavní či drobný druh měkkýše vrkoče rašelinného.

„Lokality tohoto charakteru jsou v dnešní intenzivně obhospodařované krajině velmi vzácné a neustále ohrožené (například budováním rybníků či zalesňováním). Vyhlášení této lokality přírodní památkou představuje velmi efektivní způsob zajištění její dlouhodobé ochrany a zároveň efektivní plánování péče o ni,“ uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí a dodal: „věřím, že se díky odborné péči o lokalitu bude dařit její stav nadále zlepšovat, stejně jako se to v minulých letech podařilo v nedaleké lokalitě Na Oklice“.

Kraj Vysočina má aktuálně v péči už celkem 155 zvláště chráněných území, v letošním roce vyčlenil na zajištění péče o ně ze svého rozpočtu 14,8 mil. Kč.

Zdroj text a foto: Krajský úřad Kraje Vysočina.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum