Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistModernizace škol

11. června 2023

CHOTĚBOŘ - SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - HUMPOLEC - TŘEBÍČ: Modernizace škol

Kraj bude optimalizovat výukové prostory na svých školách. Modernizace zahrne výstavbu, rekonstrukci i opuštění vybraných objektů.

Na základě v loňském roce přijaté Strategie vzdělávání v Kraji Vysočina připravuje kraj řadu kroků k jejímu postupnému naplňování. „Jedním z hlavních cílů strategie je budovat u našich škol vlastní silnou identitu, respektive jedinečnou značku, doplněnou o dlouhodobě udržitelnou nabídku oborů vzdělávání. Základním předpokladem k tomu je také poskytování výuky s pomocí moderního vybavení a ve vhodných školských objektech,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. Proto se Kraj Vysočina v následujících letech zaměří na nevyhovující objekty u sedmi příspěvkových organizací.

„V případě modernizace uvedených objektů se bavíme o horizontu minimálně 10 let a připravované projekty se nyní logicky musí promítnout do střednědobého výhledu rozpočtu kraje. Výsledkem by měla být optimalizovaná síť středoškolského vzdělávání na území kraje, s pestrou šíří nabízených a zároveň žádaných oborů a výukou v odpovídajících a moderních objektech. Cílem je modernizovat objekty bez toho, aby se v regionu jakkoliv omezila dostupnost vzdělávání v konkrétních studijních oborech,“ doplňuje radní Jan Břížďala.

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Škola zabezpečuje výuku ve 3 objektech v Chotěboři (Senftova, Na Valech, Žižkova), 2 v Havlíčkově Brodě (Kyjovská, U Sv. Jána) a 1 v Hlinsku. Mnohé z těchto objektů jsou v technicky nevyhovujícím stavu a výuka je silně decentralizovaná. Aktuálně se připravuje rekonstrukce objektu na ulici Senftova v Chotěboři.

To umožní následně opuštění objektů Palackého (Hlinsko) a U Sv. Jána (Havlíčkův Brod). V případě rekonstrukce objektu v ulici Na Valech (Chotěboř) bude moc následně dojít k opuštění dalšího objektu – buď Žižkova (Chotěboř), nebo Kyjovská (Havlíčkův Brod), a to v případě, že objekt Žižkova bude rekonstruován a záměrem bude zajišťovat vzdělávání výhradně v objektech na území města Chotěboř.

Akademie Světlá nad Sázavou

Výuka se realizuje v areálu Sázavská (ve Světlé nad Sázavou) a dále pak probíhá odborná výuka kovářů a kameníků v Lipnici nad Sázavou. Tato decentralizace přináší logistické problémy, mnohé objekty v Lipnici nad Sázavou jsou nevyužité a v technicky nevyhovujícím stavu (např. chybí napojení na vodovod).

Záměrem je soustředit výuku ve Světlé nad Sázavou. V případě stavebních úprav (např. posouzení akustiky) v areálu Zámecká (ten nyní využívá Česká zemědělská akademie v Humpolci) bude moc dojít k přesunu žáků z Lipnice nad Sázavou a tento areál nabídnout k prodeji.

Česká zemědělská akademie v Humpolci

Škola zajišťuje výuku na pracovištích v Humpolci a dále pak ve Světlé nad Sázavou (ul. Zámecká), konkrétně se jedná o opraváře zemědělských strojů. Nabízí se centralizace výuky v Humpolci, a to i s odkazem na umístění školního statku zřizovaného Krajem Vysočina.

V Humpolci by to znamenalo ve spolupráci České zemědělské akademie a školního statku postavit nový nebo rekonstruovat některý ze stávajících objektů pro zajištění vzdělávání opravářů zemědělských strojů.

ZŠ Třebíč, ul. Cyrilometodějská

Krajem zřizovaná speciální škola poskytuje vzdělávání v městském objektu na ulici Cyrilometodějská a dále pak v krajské budově na ulici Zahradníčkova. Objekt na ulici Cyrilometodějská je pro potřeby moderního zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nevyhovující a tento stav nelze napravit jednoduchou rekonstrukcí budovy. Objekt na ulici Zahradníčkova bude určen k demolici, což je v souladu se záměrem kraje modernizovat vlastní objekt domova pro seniory. Škola bude umístěna do areálu na ulici Žižkova v Třebíči (VOŠ a SŠ Třebíč), přičemž bude uvažováno i s prostorem pro otevření tříd praktické školy.

VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Budova školy na ulici Žižkova v Třebíči je v technicky nevyhovujícím stavu a nezbytně potřebuje rozsáhlejší rekonstrukci, mj. za účelem snížení energetické náročnosti. Z důvodu logisticky náročné rekonstrukce celého areálu bude navrženo řešení pro zajištění náhradních prostor pro vzdělávání části žáků školy. Po posouzení prostorových nároků ZŠ Třebíč, ul. Cyrilometodějská, včetně záměru rozšíření o třídy praktické školy a případné aktualizaci oborové strukturu VOŠ a SŠ Třebíč (především s ohledem na možnost zemědělských oborů E, H), bude po dokončení rekonstrukce objektu Žižkova navrženo využití náhradních prostor buď ze strany VOŠ a SŠ Třebíč nebo OAHŠ Třebíč.

OA a HŠ Třebíč

Škola nemá plnohodnotné využití pro svůj objekt v Náměšti nad Oslavou, a nabízí se tak širší využití budovy pro účely jiného typu vzdělávání. Do objektu školy v Náměšti nad Oslavou bude začleněna místní základní umělecká škola zřizovaná městem, které o toto projevilo zájem a je připraveno se podílet na adaptaci části objektu pro účely uměleckého vzdělávání.

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Vzdělávání žáků je v Moravských Budějovicích decentralizované. Objekt na ulici Janáčkova je nepotřebným majetkem, budova na ulici Dobrovského je ve vlastnictví města a objekt na ulici k Háji je v technicky nevyhovujícím stavu. Objekty na ulicích Tovačovského sady a Chelčického budou rekonstruovány, čímž dojde k jejich zkapacitnění. Následně bude možné opuštění budov na ulicích Janáčkova, K Háji a Dobrovského.

Zdroj text a foto: Krajský úřad Kraje Vysočina.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum