Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistTELČSKO: Vodní nádrž Nová Říše

5. června 2022

TELČSKO: Vodní nádrž Nová Říše

Vodní nádrž Nová Říše je nejvýznamnější lokalitou výskytu mlžů rodu Pisidium na Vysočině.

Na území České republiky je známo 14 druhů drobných mlžů rodu Pisidium. Některé druhy jsou velmi běžné, ale řada druhů je vzácná nebo ohrožená. Příkladem je i naše největší hrachovka říční, latinsky Pisidium amnicum. Tento druh objevil v roce 2013 Michal Horsák v materiálu, který nasbíral v úseku potoka Řečice nad vodní nádrží Nová Říše, a jednalo se o jediný známý recentní výskyt v Kraji Vysočina. Tento nález byl důvodem pro provedení průzkumu vodní nádrže Nová Říše a potoka Řečice nad touto nádrží v roce 2021. Cílem průzkumu bylo potvrdit výskyt ohroženého druhu hrachovky říční v této lokalitě.

Foto: Potok Řečice, autor: L. Beran

Průzkum se zaměřil na 13 lokalit a na 6 lokalitách nad vodní nádrží byla zjištěna hrachovka říční. Na některých lokalitách byla nalezena ve větších koncentracích a lze tak předpokládat výskyt početné populace v úseku Řečice dlouhém přes 2 km. Nikde jinde na Vysočině není výskyt tohoto druhu zatím znám. Zároveň se jedná o mlže citlivého na znečištění a vodohospodářské úpravy, který z větší části území Česka už vymizel.

Nejvýznamnějším zjištěním je však nález hrachovky Pisidium tenuilineatum. Tento druh byl a je u nás velmi vzácný a omezený na menší vodní toky s písčitobahnitým dnem. Na Vysočině byl před více než 60 lety nalezen Jaroslavem Brabencem ve Šlapance v obci Věžnice, ale jeho současný výskyt zde už nebyl potvrzen. Zatímco vodní nádrž Nová Říše je osídlena společenstvem složeným pouze z běžných a široce rozšířených druhů a její význam je z pohledu vodních měkkýšů spíše lokální, tak potok Řečice se řadí k nejvýznamnějším lokalitám vodních měkkýšů v Kraji Vysočina a s ohledem na výskyt kriticky ohrožené hrachovky Pisidium tenuilineatum je tato lokalita významná i v rámci celé České republiky.

Foto: Hrachovka říční

„Vedení Kraje Vysočina vynaložilo v loňském roce z vlastního rozpočtu 8,650 milionu korun na péči o zvláště chráněná území a ochranu přírody a krajiny včetně ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, proto z výsledků průzkumu vodní nádrže Nová Říše a potoka Řečice mám upřímnou radost. Stav území a předměty ochrany se daří udržovat na dobré úrovni a v případě přírodní památky Nová Říše i zlepšovat. Z výše uvedeného vyplývá, že finanční prostředky Kraje Vysočina jsou zaměřeny správným směrem a dlouhodobá péče o životní prostředí přináší své ovoce,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí Pavel Hájek.

Zdroj text a foto: Krajský úřad Kraje Vysočina.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum