Zimní údržba města Tábor - brigáda

12. října 2018 - AKTUALIZOVÁNO - opravena částka za hodinu na 80 Kč.

11. října 2018 - zdroj město Tábor

Možnost brigády pro občany - nabídka brigády na zimní údržbu

Vážení spoluobčané, město Tábor vás chce vyzvat k zapojení se do zimní údržby našeho města. Jako každoročně nabízí možnost přivýdělku při odstraňování sněhu z vybraných chodníků ve městě.

Ilustrační foto Pixabay

Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle: 381 201 250 (Technické služby Tábor). Následně bude uzavřena smlouva a přidělen úsek čištění. Mzda je koncipována tak, že pracovník má měsíčně nárok na 1000 Kč za tzv. sněhovou pohotovost, tato částka bude fixní a bude vyplácena i v případě, že sníh nebude padat. Další složkou mzdy bude platba 80 Kč za 1 hodinu práce na přiděleném úseku chodníku. Brigádník bude mít na starosti úsek v délce 400 m, šíři 1,5 m a bude pravidelně kontrolován svým „předákem“, tzv. koordinátorem. Nástup do práce bude záviset na průběhu počasí, kdy pokud začne padat sníh a sněhová pokrývka dosáhne výšky asi 3 – 5 cm, bude vyhlášen tzv. sněžný den. Tehdy lze předpokládat, že koordinátor vyzve k nástupu do práce. Pracovník musí být k dispozici, v opačném případě přijde o 1000 Kč za sněhovou pohotovost.

Sněhová pohotovost trvá od 15. listopadu do 31. března následujícího roku, přičemž v termínu od 1. února do 31. března může být nahrazen tzv. zametacím dnem.

Pro úplnost ještě uvádíme, že zájemci o brigádu musí mít vlastní nářadí – hrablo, koště, apod.

Úseky chodníků, kterých se tento typ zimní údržby týká, ulice: Vančurova, Jiráskova, Tomkova, Dobrovského, Roháčova, Kollárova, Kamarýtova, Erbenova, Nerudova, Jeronýmova, Šafaříkova, Valdenská, Havlíčkova, Fügnerova, Tyršova, Farského, schody Bydlinského – Na Bydžově, části ulice Smetanovy a rampy a schody na náměstí T. G. Masaryka.

Podrobné informace lze nalézt na stránkách Technických služeb Tábor.

Odpovědný pracovník Odboru dopravy města Tábor: František Kukač, tel 381 486 282, frantisek.kukac@mutabor.cz

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum