Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistMěsto Tábor zlepší stav ploch veřejné zeleně

17. března 2021

Město Tábor zlepší stav ploch veřejné zeleně

Na rok 2021 naplánovalo město Tábor několik akcí pro zlepšení stavu ploch veřejné zeleně.

Mj. je v plánu rekonstrukce zelených pásů podél komunikace na třídě kpt. Jaroše a v ulici Čsl. armády včetně ostrůvku (slzy) na Píseckém rozcestí. Jak informovala vedoucí městského Odboru životního prostředí (OŽP) Jana Daňková, jedná se o zelené pásy na pravé části ulic ve směru od Jordánské hráze. „Tyto plochy projdou kompletní přípravou pro budoucí výsadbu trvalek. Sortiment trvalek byl vybrán takový, který je vhodný do podmínek pásů podél komunikací. Nově osázené zelené pásy v ulicích výrazně zlepší hospodaření s dešťovou vodou. Řešení přinese vyšší estetickou úroveň, významné zjednodušení údržby a z toho plynoucí nižší zátěž hlukem, prachem a zplodinami,“ uvedla Jana Daňková.

Ilustrační foto Mapy Google

Vedoucí OŽP vysvětlila, že současný stav v těchto pásech vyžadoval každoroční dosadbu keřů do míst, kde pravidelně hynou. Je nutné vylepšit půdní podmínky a vybrat pro stanoviště vhodnější rostliny. Dosavadní údržba se skládala z následujících kroků: 1-2 x ročně řez dřevin a odvoz biomasy, 8 x ročně seč s ručním dožínáním a odvoz biomasy, 3 x ročně pletí a sběr odpadků a odvoz biomasy. V souladu s moderními trendy ve výsadbách podél komunikací navrhujeme nedosazovat keře do fragmentizované kompozice, nýbrž celé pásy osázet trvalkami. Podle navrhované změny a po výsadbě trvalek bude údržba následující: 1 x ročně mulčováni, biomasa zůstává na místě, sběr odpadků a eventuální pletí 1 – 2 x ročně.

Stávající skupiny jehličnatých keřů jsou v místech, kde se intenzivně solí, zcela nevhodné. Jehličnany jsou citlivé na zasolení půdy. Musí se vyřezávat odumřelé části, a protože jehličnaté dřeviny nezmlazují, zůstává nad zemí patro, které je holé. Listnaté keře jsou v lokalitě řídké a dostávají se mezi ně plevele, což je neestetické a zároveň se výrazně zvyšují náklady na údržbu.

V lokalitě jsou navrženy k odstranění 3 javory, které jsou ve velmi špatném zdravotním stavu. Mají suché kosterní větve, na kmenech stromů jsou trhliny a části kmenů jsou odumřelé. Již není možné zaručit bezpečnost v jejich blízkosti na chodníku a vozovce.

Byl zahájen proces participace pracovníků Technických služeb Tábor od plánování záměrů, přes jejich realizaci až po provádění údržby. Zaměstnanci TST byli proškoleni na provádění moderních specializovaných prací.

Město Tábor trpí vysokou mírou fragmentace („rozbití“) v kompozici v plochách veřejné zeleně, což výrazně zvyšuje náklady na údržbu takových ploch. Některá města zcela rezignovala na keřové patro, jehož údržba je při velké míře fragmentace zcela neefektivní. „Efektivní a v souladu s moderními přístupy je fragmentaci potlačovat. To umožní za stejné prostředky pořídit lepší výsledky v péči o veřejnou zeleň,“ uzavřela Jana Daňková.

Zdroj: Město Tábor.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum