Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistTÁBOR: Rozšíření separovaného sběru

7. září 2021

TÁBOR: Rozšíření separovaného sběru kovů a bioodpadů

Rozšíření separovaného sběru kovů a bioodpadů v Táboře - CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011768.

V rámci 126. výzvy OPŽP získalo město Tábor finanční prostředky na realizaci opatření ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 192,20 t/rok.

Projekt se skládal ze 2 částí a jeho realizace proběhla v letech 2020 - 2021.

První část zahrnovala rozšíření sítě separačních kontejnerů na kovy. Pořízeno bylo celkem 6 nádob a současně došlo k rozšíření 3 stávajících ploch.

Druhá část pak rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů. Pořízeno bylo 380 ks kompostainerů – biopopelnic. Nádoby jsou ve 2 velikostech – 140l určené pro rodinné domy a 240l pro bytové a panelové domy.

Hlavním cílem je zvýšení podílu materiálového využití odpadů v Táboře – využití kovových a biologicky rozložitelných odpadů produkovaných na území města.

Vedlejšími cíli:

  • celkové zahuštění sběrné sítě
  • zvýšení počtu separačních míst, separačních nádob na kov a BRKO
  • vyšší výtěžnost systému
  • vyšší počet obyvatel separujících odpad
  • snížení množství komunálního odpadu
  • úspora finančních prostředků na likvidaci komunálního odpadu
  • komfortnější způsob třídění odpadů
  • naplňování cílů POH města Tábor, Jčk a ČR
  • příprava na omezení skládkování v r. 2024

Zdroj: Město Tábor.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum