Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistTřídění odpadů

23. března 2023

TÁBOR: Třídění odpadů

Loni lidé v Táboře vytřídili 1500 tun separovaných odpadů. Nejsnazším způsobem, jak odstranit odpady, je jejich odvoz na skládku, ale to v budoucnosti už nebude pravdou. Jak zdůraznila Lenka Koubková z městského Odboru životního prostředí (OŽP), máme povinnosti, které na nás klade legislativa, a to do roku 2030 materiálově využít 60 % všech komunálních odpadů. Nejsnadnější cesta je třídit odpady důsledně už v domácnosti.

K tomuto účelu poskytuje městský OŽP všem domácnostem třídící tašky. Stačí si pro ně zajít na úřad do budovy bývalé Tabačky na Husově náměstí. „Následovat musí asi nejobtížnější krok, a to odnést vše ke kontejnerům na tříděný odpad a odložit podle jednotlivých komodit do příslušných nádob. Od doby, kdy se začínalo s tříděním, se snažíme tento krok občanům co nejvíce usnadnit a přiblížit jim kontejnery, jak to jen jde,“ uvedla Lenka Koubková, která od 1. dubna převezme OŽP jako vedoucí.

V současné době má Tábor 187 separačních hnízd a docházková vzdálenost je ve většině případů pod 100 metrů. Také je to na výtěžnosti sběru znát. V roce 2022 vytřídili obyvatelé Tábora 699 t papíru, 310 t plastů, 475 t skla a 16 t drobných kovů. Celkem 1500 t separovaných odpadů. (Pro porovnání před 15 lety to bylo 723 t a před 10 lety 1307 t.) K tomu můžeme připočítat ještě 144 t textilu, obuvi a hraček a 1547 t biologicky rozložitelných odpadů. Celkem tedy 3191 t odděleně shromážděných a materiálově využitelných odpadů.

„Za to patří všech obyvatelům velký dík. Nesmíme ale usnout na vavřínech. Množství některých komodit poslední rok mírně kleslo. Zřejmě i vlivem ceny druhotných surovin ve sběrnách, kde se za některé z nich občas platí,“ míní Lenka Koubková.

Snahou města Tábor v dalších letech bude, aby přiměl k třídění odpadů i ty, kteří zatím třídit nechtějí, protože mají pocit, že je to zbytečné.

„Věřte, že není. Ze všech vytříděných odpadů skončí po přetřídění na skládce jen opravdu mizivá část. V současné době je to dvě až tři procenta. Vše ostatní se materiálově nebo energeticky využije,“ vysvětlila Lenka Koubková.

Má to smysl, třiďte odpad.

Zdroj: Město Tábor.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum