Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistOprava zpomalovacího prahu

10. listopadu 2023

TÁBOR: Oprava zpomalovacího prahu

Oprava zpomalovacího prahu krátkodobě uzavře třídu 9. května u cukrárny Sandra.

Od pátku 17. 11. 2023 (svátek) do neděle 19. 11. 2023 bude uzavřen vjezd do třídy 9. května u Husova parku. Důvodem je oprava zpomalovacího prahu u cukrárny Sandra. Termín město zvolilo úmyslně, vychází z faktu, že se jedná o prodloužený víkend, který rodiny využijí k odjezdu z města.

Proč se práh musí opravit? Po provedení červencové opravy ulice 9. května (v rámci obnovy objízdných tras po dlouhodobé stavbě Budějovické ulice) se ukázalo, že zpomalovací práh neplní funkci retardéru.

Město Tábor v červenci stavbu neprodleně pustilo do provozu, aby v turistické sezoně byla třída 9. května průjezdná s tím, že náprava se uskuteční později. Při předání místní komunikace od zhotovitele, firmy PORR, a.s., město zjistilo, že stavba vykazuje vady, mj. ve zpomalovacím prahu, který není proveden podle projektové dokumentace.

Stavbu řešil Odbor investic a strukturálních fondů, který zajišťoval i funkci stavebního dozoru. Pokládka asfaltových vrstev je činnost, kterou stanovují technologické a jakostní předpisy. Pokládku provádí zhotovitel. Do řízení pokládky, vytýčení stavby, nastavení strojů a organizace procesu nelze třetími osobami zasahovat. To je v kompetenci zhotovitele a ani technický dozor stavebníka není k tomuto oprávněn. Technický dozor kontroluje provedení stavebních prací podle projektové dokumentace. To také investor, město Tábor, po ukončení prací provedl. Vady byly sepsány a předány zhotoviteli, aby je odstranil.

V daném místě nedochází ke zpomalení vozidel na vjezdu do ulice 9. května ani před přechodem pro chodce. V částech přechodu pro chodce došlo k překročení výšky obrubníku nad vozovkou, čímž není zajištěna potřebná bezbariérovost přechodu. Odbor dopravy proto žádost o povolení uzavírky stavební firmě schválil a stanovil objížďky kolem Husova parku, Nerudovou a Erbenovou ulicí, přičemž ulice budou po dobu opravy obousměrné a opatřeny značkami se zákazem zastavení.

Město Tábor se omlouvá řidičům za dočasné omezení.

Zdroj: Město Tábor.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum