Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistJordánská ulice - Kontroly

17. srpna 2023

TÁBOR: Uzavírka - Kontroly

Kontroly v souvislosti s uzavírkou jordánské hráze.

Uzavření Jordánské hráze z důvodu probíhající rekonstrukce lávky má za následek rapidní zvýšení provozu vozidel v Jordánské ulici, kterou někteří řidiči počali využívat jako neoficiální objízdnou trasu pro Pražské Sídliště. Tato skutečnost je velmi negativně vnímána tamními obyvateli.

Městská policie na situaci zareagovala zvýšením namátkových kontrol Jordánské ulice a přísným pokutováním těch řidičů, kteří nainstalované přenosné zákazové značky poruší. Ke kontrolám a především k zajištění důkazních materiálů pro případné správní řízení strážníci opět úspěšně využívají kamerový systém.

Uzávěra jordánské hráze v ulici ČSL armády platí od 12. dubna tohoto roku. Mohou tudy v obou směrech (kyvadlově na semafory) projíždět pouze vozidla označená jako vozidla stavby, dále všechny autobusy, vozidla IZS a SÚS. Úsek je v obou směrech označen dopravní značkou B 1 zákaz vjezdu v obou směrech s dodatkovou tabulkou obsahující uvedené výjimky. Porušení této značky je dopravním přestupkem, za který lze uložit pokutu příkazem na místě ve výši v rozmezí od 0 do 2000 korun. Hlídky městské policie zde provádějí kontroly prakticky denně. Od počátku uzávěry do 8. srpna strážníci řešili celkem 428 přestupků, z toho 1 přestupek byl předán do správního řízení, ostatní byly projednány na místě. Výše pokut se ve valné většině přestupků pohybuje v horní polovině výše uvedené sazby.

V Jordánské ulici řešili strážníci:

1/ Porušení dopravní značky "Průjezd zakázán" - celkem 59 přestupků, z toho 3 byly předány do správního řízení, zbytek byl projednán na místě.
2/ Porušení dopravní značky "Zákaz vjezdu všech vozidel" (do jednosměrné ulice) - celkem 20 přestupků řešených na místě (jedná se samozřejmě o dobu od nainstalování této přenosné DZ).

Porušení těchto značek je opět dopravním přestupkem, za který lze uložit pokutu příkazem na místě ve výši v rozmezí od 0 do 2000 korun. I zde se pokuty pohybují spíše v horní polovině sazby, t. j. 1000 - 2000 Kč.

Kontroly budou probíhat i nadále, proto apelujeme na řidiče, aby do Jordánské ulice nevjížděli, pokud nemají důvod a využívali stanovené objízdné trasy.

Zdroj: Město Tábor.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.
7. června 2023

TÁBOR: Jordánská ulice - Kontroly

Zvýšení kontrol v Jordánské ulici.

Uzavření Jordánské hráze z důvodu probíhající rekonstrukce lávky má za následek rapidní zvýšení provozu vozidel v Jordánské ulici, kterou někteří řidiči počali využívat jako neoficiální objízdnou trasu pro Pražské Sídliště. Tato skutečnost je velmi negativně vnímána tamními obyvateli.

Dne 30. května byl s pomocí kamerového systému proveden monitoring dopravní situace v této ulici, z něhož vyplynulo, že úsekem označeným dopravní značkou „Průjezd zakázán“ projede v dopravní špičce za hodinu v průměru okolo 75 vozidel, což je dvojnásobek počtu zaznamenanému na počátku uzavírky hráze. Jedná se však i o vozidla přijíždějící z Tržního náměstí a tudíž zcela legálně.

Městská policie na situaci zareagovala zvýšením namátkových kontrol Jordánské ulice a přísným pokutováním řidičů, kteří uvedenou zákazovou značku poruší. Ke kontrolám a především k zajištění důkazních materiálů pro případné správní řízení strážníci opět úspěšně využívají kamerový systém. V době od 30. května do 2. června zjistili 32 přestupků, které projednali s řidiči pokutou příkazem na místě.

Kontroly budou probíhat i nadále, proto apelujeme na řidiče, aby do Jordánské ulice nevjížděli, pokud nemají důvod a využívali stanovené objízdné trasy.

Zdroj: Město Tábor.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum