Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistBudoucnost bydlení v Táboře

9. října 2023

TÁBOR: Budoucnost bydlení v Táboře

Radní města Jiří Horecký analyzuje téma Budoucnost bydlení v Táboře.

V poslední době objevují v Týdeníku Táborsko zavádějící informace o tom, že současná radniční koalice (Tábor 2020, ODS, TOP09, Piráti) připravuje otevřeně nebo skrytě rozprodej městského majetku ve smyslu privatizace městských bytů. Osobně vždy před tušeními, domněnkami či „dojmologií“ upřednostňuji fakta, protože na základě faktů si onen úsudek udělá táborský čtenář sám a není nutné mu ho podsouvat čtivě líbivým nadpisem.

Město Tábor disponuje celkem 3.054 byty, čímž se řadí mezi obce s největším počtem bytů na obyvatele v ČR. Skoro se nechá říci, že až jedna pětina obyvatel Tábor žije právě v městských bytech (při průměru 2 – 2,2 obyvatel na byt). Podle aktuálně platných pravidel může město Tábor prodávat pouze byty v domech, kde vlastní pouze 1 byt, kde je tedy minoritním vlastníkem. Uplatňování vlastnických práv je v těchto případech komplikovanější. V současné době se jedná o 16 bytů, které může město Tábor podle těchto pravidel prodat, avšak děje se tak až v momentě, kdy se daný byt uvolní. Může tedy trvat několik let, než dojde k prodeji tohoto zcela marginálního počtu bytů.

Na letošním březnovém jednání Zastupitelstva bylo navrženo, aby se tato podmínka rozšířila i na domy, kde má město Tábor poslední dva byty (jde o 13 bytů). Tento návrh byl ale zamítnut. Znamená to tedy, že město Tábor může a bude v příštích několika letech prodávat za tržní cenu maximálně 16 bytů (pokud někdy v budoucnu jiné Zastupitelstvo nerozhodne o změně podmínek prodeje bytů) a stále se udrží na předních místech ve vlastnictví městských bytů na obyvatele.

Příjmy z prodeje bytů jsou příjmy kapitálovými, tj. jsou a budou použity na připravované investice ve městě, jako jsou např. parkovací dům na Sídlišti nad Lužnicí, oprava Křižíkovy trafostanice, vybudování druhé ledové plochy, oprava budovy táborského divadla, opravy ulic, budování kanalizace a vodovodů, rekonstrukce budovy 8. ZŠ, vybudování skateparku a řada dalších investičních připravovaných akcí.

Pro koho jsou městské byty?

Městský bytový fond by neměl suplovat klasický trh s bydlením, ale měl by mít i sociální aspekt či pomáhat k naplňování priorit každého města. Jde např. o vyčlenění bytů pro vybrané profese, které město potřebuje (lékaři, zdravotní sestry, učitelé, ředitelé škol, strážníci apod.). Dále pro specifické skupiny obyvatel jako senioři, osoby se zdravotním postižením, matky s dětmi, mladé rodiny, osoby ohrožené sociálním vyloučením apod. Více než 3000 bytů, které Tábor má a mít bude, je pro tyto účely naprosto dostačující.

Dovolím si jednu provokativní otázku. Jak přijde zbytek obyvatel Tábora, ti, kteří bydlí v bytech s tržním nájemným, k tomu, že se na ně „nedostalo“ a mají dražší bydlení, tedy s tržní cenou? Jsou opravdu všichni mezi těmi 6 – 6,6 tisíci nájemníky městských bytů sociálně slabí či jinak potřební?

Omezení vlastnických práv

Na nedávném jednání Zastupitelstva ale zazníval také názor, zda by mělo město Tábor u těch málo bytů, co jsou či v budoucnu budou předmětem prodeje, vázat nové majitele využitím tohoto bytu. Jinými slovy mu např. zakázat byt pronajímat nebo určovat, komu ho může pronajmout (např. jen obyvateli s trvalým bydlištěm v Táboře). Zde se již dostáváme spíše do debaty ideologické, kdy z mého pohledu je klíčové, aby byt sloužil k bydlení, a aby bytů pro všechny sociální a cílové skupiny byl dostatek. Omezovat vlastníka na jeho vlastnických právech nevnímám jako správný přístup, přesto se Rada města usnesla na svém posledním jednání vázat možnost pronájmu až po 2 letech od nabytí bytu do osobního vlastnictví. Je potřeba také podotknout, že tento závazek snižuje odhadní i tržní cenu bytu.

Podpora a koncepce bydlení

Rada města Tábor schválila návrh na založení pracovní skupiny, která v tuto dobu již pracuje na vytvoření Koncepce dostupného bydlení v městě Tábor. Jde o analýzu základních dat, definici potřeb obyvatel Tábora a návrh opatření (např. provázání bytů zvláštního určení, redefinice přidělování městských bytů, aktualizace pravidel správy městských bytů apod.). Koncepce bude ale také reagovat na vládní iniciativu, kterou je návrh zákona o dostupném bydlení, který se nyní projednává v Poslanecké sněmovně PČR a který přinese Táboru nové možnosti, ale i povinnosti v regulaci bydlení v našem městě. Předpokládáme, že tato koncepce bude představená začátkem příštího roku.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA. Člen Zastupitelstva a Rady města Tábor, ODS.

Zdroj: Město Tábor.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum