Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistTÁBOR: Posílení investic

8. února 2022

TÁBOR: Posílení investic

Město Tábor posílí investice o částku 102 miliony korun.

Město Tábor bude v roce 2022 investovat více peněz, než původně předpokládal rozpočet schválený na konci minulého roku.

Zastupitelstvo města v pondělí 31. ledna 2022 schválilo posílení výdajové stránky rozpočtu na rok 2022 o částku 102 miliony korun. „Je to dáno tím, že na začátku roku už přesně známe daňové doplatky, se kterými lze ještě pracovat. Už při prosincovém schvalování rozpočtu bylo avizováno posílení kapitálového rozpočtu, který jsme původně vzhledem k pandemii stanovili velmi obezřetně,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Plnění příjmů z daní v roce 2021 bylo o 71 mil. Kč vyšší, než byl upravený rozpočet. Pozitivní vývoj inkasa daňových příjmů se projevil i ve výši doplatku daní za rok 2021, který město inkasovalo v lednu 2022 ve výši 31 mil. Kč.

Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních prostředků takto:

1. Posílení Fondu dopravní infrastruktury (FDI) ve výši 36 mil. Kč na celkových 56 mil. Kč. na následující akce:

  • chodníky a veřejná zeleň na třídě ČSLA 11 mil. Kč
  • parkování v ulici Náchodská 5 mil. Kč (1. etapa)
  • rekonstrukce chodníků a vybudování místa na tříděný odpad v ulici Bechyňská 5 mil. Kč
  • opravy menších úseků komunikací a chodníků 10 mil. Kč
  • zbývající peníze ve FDI se použijí na rekonstrukci třídy 9. května ve výši 5 mil. Kč.
  • zbytek ve výši 20 mil. Kč zůstane jako základ pro velké rekonstrukce, např. Údolní ulice, která se připravuje na roky 2023-2024.

2. Posílení položky oprav na základních školách 17 mil. Kč. Peníze se použijí mj. na řešení požadavků Krajské hygienické stanice v oblasti osvětlení tříd a chodeb.

3. Dofinancování sportovní haly Mír 13,5 mil. Kč. (vícepráce a práce v okolí haly).

4. Rekonstrukce objektu č.p. 3157 (bývalá tržnice) v Budějovické ulici na prostory pro regionální oddělení Městské knihovny a archiv (spisovnu) městského úřadu za 14,5 mil. Kč. „Zřízení archivu má svoje důvody. Například Stavební úřad musí archivovat dokumenty po dobu 20 let. Máme prostorové potíže, kam vše uskladnit. Uvažovali jsme o novostavbách ve dvou lokalitách, ale obě varianty se ukázaly dražší než adaptace bývalé tržnice, což je objekt bez oken, odpovídající charakteru původního krytu,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

5. Oprava fasády a oken č.p. 3 a 4 na Žižkově náměstí za 6 mil. Kč (roh se Svatošovou ulicí). „Investice přinese úspory energií díky výměně netěsnících starých oken a také pohledově zkrášlí celou uliční frontu budov s už opravenými fasádami Staré radnice a sousedního kostela Proměnění Páně,“ doplnil starosta Štěpán Pavlík.

6. Zbývajících 15 mil. Kč z doplatku daní za rok 2021 zůstane v rezervě na případný negativní vývoj daňového inkasa v roce 2022.

V roce 2021 město Tábor získalo dotace přes 80 mil. Kč na výstavbu Centra pro seniory. Tím se uvolnily finanční prostředky ve Fondu rezerv a rozvoje, které byly na tuto investice našetřeny v minulých letech. Zastupitelstvo schválilo převedení finančních prostředků ve výši 74 mil. Kč takto:

  • a) 40 mil. Kč na výstavbu parkovacího domu na Sídlišti nad Lužnicí
  • b) 34 mil. Kč na stavbu tělocvičny ZŠ v Táboře-Čekanicích

Zdroj: Město Tábor.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum