Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistMěstská zeleň

5. prosince 2022

TÁBOR: Městská zeleň

Na podzim přibylo v městské zeleni Tábora 61 stromů.

Podzim ve veřejné zeleni je obdobím nových výsadeb. Platí to i pro město Tábor. Sázely se trvalkové záhony, keřové skupiny a do zámrazu půdy proběhla výsadba stromů. V podzimním čase Technické služby Tábor vysázely ve městě a okolí 61 stromů. Množství odpovídá každoroční podzimní výsadbě.

„Často se jedná o stromy, které nahrazují původní pokácené dřeviny. Sázely se například javory stříbrné, lípy evropské, dřezovce, platany a jeden jinan dvoulaločný,“ uvedla Vladimíra Sedlová z městského Odboru životního prostředí OŽP).

Poslední lokalitou města Tábor, kde se letos sázely stromy, byla v pátek 2. prosince 2022 krajina mezi Zárybničnou Lhotou a Novou Vsí v lokalitě zvané V Novinách. Jedná se tu o částečnou obnovu dvou alejí. OŽP si nechal zpracovat posouzení a perspektivu stromů rostoucích v této liniové výsadbě společně s návrhem dosadby a pěstebních opatření stromů, které mají být zachovány. Na základě doporučení se tu vysadilo 11 lip (6 ks lípy srdčité Tilia cordata, 5 ks lípy zelené Tilia x euchlora) a zároveň pokácelo 23 neprosperujících stromků (převážně jabloní, jeřábů a lip). Na jaře 2023 město ošetří v první etapě 16 stromů. Následně na podzim příštího roku zde ještě vysadí 11 vysokokmenů hrušně obecné (Pynus communis) a 6 vysokokmenů jabloní domácích (Malus domestica). S výsadbou lip pomáhali místostarosta Radoslav Kacerovský a radní Václav Klecanda.

Lidé v Táboře si všimli úprav v Husově parku. Při vstupu od tř. 9. května byly obnoveny a rozšířeny dva trvalkové záhony. Tyto záhony lemují centrální chodník směřující k Husovu pomníku. Součástí výsadeb byly tyto druhy rostlin: juka, proso, gaura, řebčík, třapatky, astry podzimní, kniphofia, oman, denivky, pivoňky. Trvalky z původních výsadeb byly využity k osazení dvou záhonů na Pražském sídlišti. V Husově parku rostou krásné stoleté stromy – duby, lípy, javory, jejich stín doplnil podrost cibulovin ladoněk, talovínů, narcisů, modřenců a půdopokryvných rostlin kamejky nachové, svízele vonného, sasanek, jahodek a dalších určených ke zplanění. „Husův park by měl v této části získat ducha stinného klidného háje vhodného k odpočinku v době letních veder i k zamyšlení při zimní cestě do práce či na nákup,“ míní Vladimíra Sedlová.

Na loňské výsadby cibulovin v ulici Na Parkánech navázala podzimní výsadba drobných narcisů (například Jetfire), modřenců a krokusů v travnaté ploše před ZŠ Bernarda Bolzana na Školním náměstí. Menší trvalková výsadba byla provedena v Čekanicích v ulici Pionýrů před DPS. Tématem zde byly teplomilné byliny jako smil, šalvěj, saturejka, pelyněk, pupalka aj. Úpravou prošel kruhový záhon u polikliniky na Sídlišti nad Lužnicí, který byl osázen ve stejném stylu jako záhon sousední: tavolník, šalvěj, devaterník, čistec, denivky, šanta. Upraveno bude i okolí pomníku padlých v první světové válce před klášterem v Klokotech. Výsadby okrasných keřů a rostlin budou ponechány pouze u pomníku.

Zdroj: Město Tábor.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum