Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistSTARÝ PELHŘIMOV: Provinění a tresty

26. září 2021

STARÝ PELHŘIMOV: Provinění a tresty

Výtržník Novosad ze Starého Pelhřimova udeřil r. 1613 na rychtáře pěstí a "upral ho". Zatože sáhl na konšela, byl arci dán do vězení. Tenkrát proti němu v procesu svědčila Mandelína Buňátková. Monsterproces o čarodějnictví měli téhož roku v Pelhřimově. Konšelé dali tenkrát sice vyhledávat "puotah a domění" jen na Ivanku hrnčířku, o které šly zprávy, že by "lidi kouzliti a čarami zcházeti měla", ale za vyšetřování zavedeného proti ní vyšlo najevo, že i Marek Hložek v Starém Pelhřimově "překážel a něčeho dodával", a také o Hlužkové v Dubovicích byla podána zpráva, "že by čarodějnice hrubá byla". Roku 1614 si stěžovali pelhřimovští poddaní ze Stanovic a Starého Pelhřimova, i někteří sousedé městští na škody, které jim páchala čeládka a služebníci pana Ladislava Vostrovce z Kralovic a na Proseči na obilí provozováním myslivosti a ježděním s chrty a ohaříky. Také obec sama měla škodu sháněním koroptví a "jiné zvěřiny všelijaké, chlupaté a pernaté", s jejich gruntů.

Když se na jaře r. 1619 vraceli někteří staropelhřimovští a dobrovodští sousedé z pelhřimovského jarmarku domů, vrhl se rozjařený Jakub Pražáků z Dobré Vody s některými svými známými hned za branou na předměstí na Václava Albrechtova ze Starého Pelhřimova "jako na ňáké hovado, na něho sou kordy sekali beze vší příčiny a lítosti nad ním, jemužto mnoho ran na jeho těle udělali, takže jsouc tak velmi hrubě zsekán a raněn, o němž malá naděje byla, aby živ zůstati měl, - - - k líkaři k hojení se utekl a od toho zranění mnoho neděl ležel." — Z dalšího století máme zápis, že léta 1794 Dominik Hasák, kramář v PelhřiMově, pokradl ve Starém Pelhřimově přadena a vsazen do arestu (za rychtáře pana Františka Hnilička).

Starý Pelhřimov - kostel (Soupis památek okres Pelhřimovský - 1903)

Že ani v novější době nebylo všechno zcela v pořádku, o tom svědčí zápisy v knize protokolů obecního zastupitelstva. Dne 23. října 1921 musela být zvolena komise pro odhad škod pro polní pych, který pravděpodobně tehdy nebyl vzácností. Potom zase dne 8. prosince 1921 byl na obecní úřad předvolaný Jan Koutník skrze kopání drnku v obci — žádal by mu výbor prominul jeho přestupek, že se toho více nedopustí, což výbor svolil, avšak usnesl se, že při opakujícím se činu bude pokutovat každého, kdo bude přistižen. Pokuta při dopadení stanovena na 30 korun, při opakujícím se případě zvýšení na 50 Kč. — Cizí povoz Josefa Bečky ze Smíšovic byl zde pokutován 10 Kč za to, že neměl tabulku na svém voze.

Stálé potíže měly báby, které chodily clo lesa na chrast. Dne 23. července 1924 sebral hajný Kateřině K. rázem háček na suché větvičky a na obecním úřadě dostala důtku. Dalším ženám H. a D. bylo téhož dne nařízeno, aby přestaly chodit do lesa na Horpiálek. — Jednou však dostal pokutu sám obecní hajný od starosty za to, že zastřelil ve Vartě jezevce, protože toto zvíře bylo chráněno. Zaplatil 20 Kč do pokladny pro chudé.

Text z publikace: Starý Pelhřimov - Jaroslav Koutník (1975).

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum