Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistPRACHATICE: Rozšíření parkovacích míst

12. listopadu 2021

PRACHATICE: Rozšíření parkovacích míst

Město Prachatice řeší možnost rozšíření parkovacích míst.

Na základě veřejné výzvy „jak rozšířit parkovací místa ve městě“, ve spolupráci se zastupitelem Robertem Zemanem, shromáždilo město Prachatice celkem 24 podnětů občanů, ve kterých dle vlastního uvážení navrhli možné lokality pro zřízení nových parkovacích stání.

Možnost vybudování parkovišť se prověřovala ve spolupráci s městským architektem s ohledem na místní znalosti, ověření existence stávajících inženýrských sítí či normových hodnot pro parkovací stání. Návrhy následně projednala dne 1. listopadu 2021 Rada města Prachatice. Přehled všech návrhů včetně prvotního zhodnocení možnosti realizace naleznete na www.prachatice.eu, sekce doprava.

Rada města se shodla na dalším prověření trojice vybraných námětů. Jedná se o lokalitu v ulici Národní (pod ZŠ Národní), Liliová (v seznamu uvedena pod názvem Hradební ulice) a v ulici Sokolovská (komunikace k městským garážím). Tyto lokality budou dále prověřeny studií proveditelnosti s ohledem na stavebně technické možnosti, požadavky správců inženýrských sítí apod.

Přestože několik dalších lokalit se nejeví jako vhodné, neznamená to, že město motoristům v dané oblasti nijak nevyjde vstříc. Např. občanům bydlícím v ulici SNP, Sokolovská, Na sadech a v blízkém okolí v dohledné době parkování ulehčí 19 nových parkovacích stání, vybudovaných v rámci probíhající rekonstrukce letního kina a schválené revitalizace Štěpánčina parku, což se týká hned šesti podaných návrhů. Rozšířením parkovací kapacity u dalších podaných návrhů se již město Prachatice v minulosti zabývalo a jsou zahrnuty do zpracované projektové dokumentace, jako v případě ulice U rybníčku, připravované projektové dokumentace rekonstrukce ulice Žižkova či zpracované studie proveditelnosti 30 parkovacích míst v ulici Husinecká (za domy č.p. 675, 676).

Dlouhodobě největší problém s parkováním je na IV., V. a VI. bytovém okrsku. Připomínám, že v posledních letech bylo v této části města vybudováno 63 nových parkovacích míst. Další parkovací místa v této lokalitě by bylo možno realizovat pouze na základě zpracování územní studie, hlavně v místech škvárového hřiště.

Vzhledem k problémům na celém sídlišti se přikláním k názoru městského architekta na zpracování celkové koncepce daného území, která by navrhla způsob řešení problému parkování.

V rozšiřování parkovacích míst tak město Prachatice bude i nadále pokračovat.

Zdroj: Město Prachatice - PaedDr. Jan Klimeš, místostarosta města Prachatice.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum