Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistOšetření stromů

23. října 2022

PRACHATICE: Ošetření stromů

Ošetření památných stromů v Prachaticích a okolí. Město Prachatice získalo více než 100.000 Kč na ošetření památných stromů.

Město Prachatice uspělo i v letošním roce se svou žádostí o finanční prostředky z Programu péče o krajinu 2022 – Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí a získalo dotaci ve výši 111 594 Kč na odborné ošetření památných a jinak významných stromů. Podmínkou pro přidělení peněz Programu péče o krajinu je finanční spoluúčast žadatele, město Prachatice tak přispěje ze svého rozpočtu částkou cca 30 000 Kč.

K ošetření byly vybrány dvě mohutné lípy srdčité na návsi ve Frantolech, dva jasany ztepilé na návsi ve Skříněřově, lípa srdčitá v Družstevní ulici ve Strunkovicích nad Blanicí a dvě lípy srdčité v Prachaticích „U křížku“ na výjezdu z města směrem na Oseky.

Jedna z lip ve Frantolech je částečně napadena dřevokaznou houbou, proto bylo nutné z bezpečnostních důvodů přistoupit k výrazné redukci stromu a jeho zajištění dynamickými vazbami. Provedená tahová zkouška prokázala dostatečnou odolnost stromu vůči vývratu i zlomení kmene a příznivou další perspektivu stromu na stanovišti. Veškeré zásahy jsou prováděny s cílem odvrátit nutnost pokácení tohoto hodnotného stromu.

U druhé lípy ve Frantolech, u jasanů ve Skříněřově a u lípy ve Strunkovicích nad Blanicí byl proveden zdravotní řez a výměna či instalace nových bezpečnostních vazeb.

Během vyřizování žádosti o přidělení dotace došlo k výraznému náklonu jedné z lip na Osecké ulici nad přilehlou komunikaci. Následně bylo zjištěno napadení báze kmene dřevokaznou houbou a mravenci a výskyt hniloby. Na základě posudku odborného arboristy bylo konstatováno reálné riziko pádu stromu a ohrožení zdraví a bezpečnosti provozu a pohybu osob po přilehlé komunikaci. Muselo tak bohužel být přistoupeno k pokácení stromu.

Ošetřena tak byla zbývající lípa, a to provedením zdravotního řezu. Strom bude nadále sledován, neboť i zde hrozí riziko rozšíření dřevokazné houby.

Odborné ošetření památných stromů provedli během září a října certifikovaní arboristé s cílem zajištění provozní bezpečnosti v okolí stromů a prodloužení vitality stromů.

Zdroj: Město Prachatice - Mgr. Lenka Vasilová referentka odboru životního prostředí.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum