Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistPamátné stromy

4. května 2023

PÍSEK: Památné stromy

Památné stromy Písecka procházejí pravidelnou revizí.

Na Písecku je osm památných stromů nebo skupin stromů, u kterých pracovníci orgánu ochrany přírody provedli pravidelnou revizi. Posoudili jejich aktuální zdravotní stav a vitalitu, jejich další perspektivu na stanovišti, zkontrolovali také, zda jsou řádně a zákonně označeny malým státním znakem doplněným dodatkovou tabulkou památný strom/památné stromy. „Pro nezbytné arboristické ošetření jsme vytipovali Chlaponickou lípu. V její koruně byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy spočívající v obvodové redukci nebo v ošetření defektů vzniklých po odlomení hlavní kosterní větvě. Ošetřeny budou ještě čtyři památné duby v Palackého sadech, u kterých budou zásahy provedeny v rámci další etapy plánu péče o největší a nejnavštěvovanější písecký park,“ řekl Ondřej Kofroň, referent orgánu ochrany přírody z odboru životního prostředí.

Během revize pracovníci odboru životního prostředí zjistili, že označení většiny památných stromů je již nevyhovující nebo že u některých stromů zcela chybí. „Zadali jsme proto výrobu nových označníků, které byly k jednotlivým stromům umístěny během uplynulých měsíců,“ podotkl Ondřej Kofroň.

Na Písecku je v současnosti osm památných stromů nebo skupin stromů, které spadají do správního obvodu Městského úřadu Písek a u kterých odbor životního prostředí v minulosti vyhlásil jejich ochranu. Kromě lípy v Chlaponicích a čtyř dubů v Palackého sadech mezi ně patří 15 dubů na hrázi Dobevského rybníka, dva jilmy u Kalvárie v Kestřanech, dále pak Albrechtická, Chrastinská, Putimská a Semická lípa. K nejkrásnějšímu stromu patří podle Ondřeje Kofroně lípa v Chrastinách. „Strom vysoký okolo 25 metrů tvoří mnohokmen s úctyhodným obvodem 650 cm. Zajímavé je už samotné stanoviště lípy, která roste na hraně svahu, ve kterém se její kořeny proplétají mezi kameny. Strom je vzhledem ke svému věku ve velmi dobrém zdravotním stavu, bez viditelných defektů a díky bujně nasazenému obrostu, který v místě vytváří nezaměnitelnou atmosféru hry se světlem, též ve velmi dobré vitalitě,“ uvedl Kofroň.

Výčet památných stromů by se měl rozrůst o jilm habrolistý rostoucí v Palackého sadech. Odborníci jej považují za zcela výjimečný nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy. Město u něj provedlo unikátní komplexní ošetření spočívající v arboristickém ošetření, vylepšení stanovištních podmínek a v tzv. makro-injektáži, pro jeho lepší odolnost proti obávané chorobě – grafióze jilmů. Pokud jilm na provedené zásahy zareaguje podle předpokladů, vyhlásí jej letos odbor životního prostředí Městského úřadu Písek za památný strom.

Zdroj: Město Písek.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum