Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistPELHŘIMOVSKO: Opravy silnic

2. dubna 2023

PELHŘIMOVSKO: Opravy silnic

Plánované opravy silnic v okrese Pelhřimov v roce 2023.

Na okrese Pelhřimov bude souvisle opraveno všemi technologiemi celkem cca 32 km povrchů silnic II. a III. třídy. Bude provedena celková rekonstrukce 4 mostů a jednoho propustku a u 6 mostů rozsáhlejší stavební údržba.

Z akcí Kraje Vysočina bude zahájena rekonstrukce silnice Košetice - Vyklantice a již byla zahájena rekonstrukce ulice Lužické v Humpolci na komunikaci III/34771.

Naše organizace bude opět čerpat prostředky formou dotace ze SFDI. Bude opravena silnice Moraveč – Lidmaň, jedním z úseků bude zahájena oprava silnice mezi Rynárcem a Janovicemi a na loňskou pokládku mikrokoberce mezi Hořepníkem a Březinou naváže pokládka mikrokoberce mezi Březinou a Pacovem. Rovněž navážeme na akci z roku 2022, kdy byla v Černovicích opravena ulice Svatavská, opravou ulice Dobešovské.

FOTO: Most Leskovice, před demolicí, archiv KSÚSV

Z dotace SFDI chceme financovat i rekonstrukce mostů. Mosty k rekonstrukci byly vybírány zejména s ohledem na odstranění omezení zatížitelnosti tak, aby v budoucnu nebyl omezován provoz nákladních vozidel, mimo jiné i vozidel zimní údržby a autobusů. Budou rekonstruovány mosty v Leskovicích přes silnici I/19 (evidenční číslo 12920-1), v Kuňovce u Pacova (ev. č. 1296-1), most mezi Onšovem a Košeticemi (ev. č. 11232-1) a most u Houserovky (ev. č. 11255-2).

Z prostředků přidělovaných zřizovatelem bude v roce 2023 zrekonstruován propustek v Křelovicích včetně navazujícího úseku průtahu obce. Tuto akci jsme měli původně realizovat již v roce 2022, nepodařilo se nám však zajistit zhotovitele. Dále budou opraveny silnice III/1325 hr. kraje – Štítné, III/40912 Žirovnice – Metánov, III/11236 křiž. III/11235 – Mašovice, III/12924 Želiv – Sedlice a III/11227 Mohelnice – Křešín. V loňském roce byl dokončen obchvat Lukavce a letos bude opraven průtah původní silnice II/128, kterou si po opravě v souladu s uzavřenou smlouvou převezme Městys Lukavec do svého majetku a správy.

FOTO: Most Kuňovka, archiv KSÚSV

V rámci stavební údržby budou opraveny mosty u osady Johanka přes přítok Pecovského rybníku (0347-1), most mezi Košeticemi a Chýstovicemi (112-042), most ve Zhoři (12420-2), v Humpolci v Lužické ulici v souběhu s její rekonstrukcí (4771-1) a most v Radětíně (12925-1).

Pro přehled nutno uvést ještě stavební akce jiných investorů. Ředitelství silnic a dálnic bude budovat protihlukovou stěnu v Pravíkově. V okolí Mikulášova, Bystré, Koberovic a Hořic budou v roce 2023 rovněž zahájeny opravy návozových tras již dokončené rekonstrukce dálnice D1. O jejich rozsahu stále probíhají intenzivní jednání, věříme, že jednání dopadne kladně.

Vedení objízdných tras navržených projektanty jednotlivých staveb s dopravním omezením, budou jako každoročně důsledně projednávány zejména se zájmem minimalizovat dopady na uživatele silnic a dopravní obslužnost. Veškeré rekonstrukce a opravy jsou realizovány s cílem zlepšení komfortu a bezpečnosti všech uživatelů silnic, ale bez dopravních omezení je nelze realizovat.

FOTO: Častrov - Veselá, archiv KSÚSV

Nejvýznamnější stavební akce Kraje Vysočina a KSÚSV v roce 2023 uvádíme v následujícím přehledu:

Akce Kraje Vysočina:

 • III/34771 - Humpolec - ul. Lužická - 1,45 km
 • III/1281 - Košetice – Vyklantice - 1,6 km

Akce KSÚSV:

 • II/129 - Pacov - Březina - 5,85 km
 • III/12819 - Moraveč – Lidmaň - 4,57 km
 • III/11255 - Houserovka – Benátky - 0,89 km
 • III/1325 - hr. kraje – Štítné - 1,89 km
 • III/40912 - Žirovnice – Metánov - 1,5 km
 • III/11236 - křiž. III/11235 – Mašovice - 2,15 km
 • III/12924 - Želiv – Sedlice - 1,4 km
 • III/11227 - Mohelnice – Křešín - 0,93 km
 • II/128 - Černovice, ul. Dobešovská - 0,55 km
 • II/128 - Lukavec průtah - 1,85 km

Rekonstrukce a opravy mostů:

 • III/12920 - Leskovice – most ev. č. 12920-1
 • III/1296 - Kuňovka - most ev. č. 1296-1– celková rekonstrukce
 • III/11232 - Onšov - most ev.č. 11232-1– celková rekonstrukce
 • III/11255 - Houserovka - most ev. č. 11255-2 – celková rekonstrukce

FOTO: Ústrašín, opěrná zeď, archiv KSÚSV

Přehled všech stavebních akcí Kraje Vysočina, KSÚSV a ŘSD najdete pod odkazem:

https://mapy.kr-vysocina.cz/ksusv_pfa/apps/webappviewer/index.html?id=ca4321943f304c4fb6a9a0f4fb454388

Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

Autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum