Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistStav přípravy projektu modernizace průtahu městem

27. února 2021

Tisková zpráva: Město Pacov.

Stav přípravy projektu modernizace průtahu městem

Město Pacov a Kraj Vysočina, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic, připravují k projednání projektovou dokumentaci na modernizaci průtahu naším městem.

Proces přípravy průtahu začal v letech 2005 a 2006 a byl vyvolán majitelem silnice, kterým je Kraj Vysočina. Město Pacov bylo k procesu přizváno nejen z pohledu toho, že průtah vede městem, ale především z hlediska souvisejících investic do další infrastruktury – vodohospodářství, veřejné osvětlení, chodníky, datové sítě atd.

Opětovně (tuto otázku odpovídám takříkajíc dnes a denně) musím otevřít otázku: Proč průtah a ne obchvat města? Oba projekty jsou důležité, ale na oba nejsou aktuálně finanční zdroje.

Foto Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz

Ve prospěch realizace průtahu před obchvatem města mluví několik důležitých argumentů, ke kterým patří především nutnost modernizace vodohospodářské infrastruktury (vodovody, kanalizace) a dalších sítí (elektřina, plyn, VO). Dále jsme si vědomi situace s přechody, jejichž délka je větší, než jsou předpisy pro nově budované dopravní stavby. Důležitým argumentem je také preference Kraje Vysočina, investovat nejdříve do modernizace stávajících silnic, před budováním nových a zanechání stávajících ve špatném technickém stavu.

Toto ale neznamená, že západní obchvat našeho města je mimo hru. Územní plán s tímto projektem počítá a byly zahájeny základní přípravné práce – např. revize majetkových vztahů pod budoucím obchvatem. Ve vztahu ke Kraji Vysočina iniciujeme zahájení projekční činnosti. Je důležité říci, že toto je běh na dlouho trať, tak jak jsme to v posledních 15 letech viděli na přípravě dalších staveb na silnici II/128 – obchvat Salačovy Lhoty a Lukavce. Opětovně ale musím upozornit na to, že není neomezené množství finančních zdrojů a v současné situaci je pro chod města důležitější zmodernizovat stávající infrastrukturu než budovat novou.

V minulých měsících byla vyhlášena anketa o budoucí podobě „hlavní pacovské křižovatky“, kdy se více jak 80 % respondentů vyslovilo pro řešení formou kruhové křižovatky.

Aktuálně probíhají jednání s dotčenými orgány státní správy a majitelů inženýrských sítí tak, aby základní verze projektové dokumentace odpovídala patřičným předpisům a normám.

Verze projektové dokumentace pro veřejnou prezentaci by měla být k dispozici do léta. Poté proběhne její představení a komentář od zpracovatelů. Termín a formu bohužel nedokážeme v současné době přesně stanovit. Také otázku termínu realizace necháváme zatím nezodpovězenou, jelikož v současné době nemáme dostatek informací.

Ing. Lukáš Vlček, starosta města.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum