Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistČížkov zámek a pivovar

Čížkov spadal od začátku své existence pod Novou Cerekev či pod Božejov. K osamocení došlo teprve v roce 1650, kdy jej od Jana Kryštofa Leskovce z Leskovce získal Jiří Milíčovský z Braunberka. On nebo jeho syn Jiří Ludvík si v obci nechali postavit na blíže neznámém místě sídlo.

Zámek v Čížkově vlevo, bývalý pivovar vpravo

Roku 1669 statek získal Vojtěch Jiří Voračický z Paběnic a na Proseči. Ten jej roku 1677 prodal Gottfriedu Heisterovi. V roce 1785 byl v obci vystavěn klasicistní zámek. Kdo v této době Čížkov vlastnil však není známo, protože docházelo k častému střídání majitelů. Na konci 19. století za Walserů prošel empírovou přestavbou. Po roce 1945 přešel do rukou státu, který jej svěřil zemědělskému družstvu, jenž zde zřídil byty. V současné době je nevyužívaný a chátrá.

Zámek Čížkov

Popis: Dvoupatrová budova o půdorysu obdélníka s průčelím na západ. Z původní klasicistní podoby se do současnosti dochoval trojúhelníkový štít nad hlavní římsou a také věž s hodinami na střeše. Za zámkem se nacházel park, u něhož se v severním nároží ohradní zdi dochoval empírový pavilon o půdorysu osmiúhelníka.

Bývalý pivovar v Čížkově

Bývalý pivovar klasicistního charakteru v Čížkově. V důsledku stavebních úprav došlo k narušení historického výrazu fasády. Posledním majitelem malého pivovaru u zámečku byl František Liebzeit. Pivovar zanikl v roce 1902.

Je to také rodný dům spisovatele Františka Jaromíra Rubeše, který se zde 16. ledna 1814 narodil. V prvním patře na rohu oken je dodnes jeho pamětní deska.

Zámek Čížkov kolem roku 1940

Velké poděkování patří: Digitálnímu archivu - Šechtl a Voseček za zapůjčení fotografií.

Fotogalerie:

Zámek a bývalý pivovar v Čížkově. První dvě fotografie - archiv Šechtl a Voseček. Poslední dvě - pohlednice.


 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum