Velikonoční prodej na severu Moravy s pokutami

11. dubna 2018 - zdroj Česká obchodní inspekce

Velikonoční prodej na severu Moravy s pokutami za 35 tisíc korun

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje provedla v období Velikonoc kontrolní akci, která byla zaměřena na prodej výrobků a poskytovaní služeb, které souvisí právě s těmito svátky. Z celkového počtu 62 kontrolovaných provozoven zjistila porušení zákona ve 28 případech. Nejčastěji obchodníci porušili zákon o ochraně spotřebitele. Za to jim byly na místě uloženy pokuty ve výši 35 000 korun.

Velikonoční prodej na severu Moravy s pokutami

Česká obchodní inspekce Olomouckého a Moravskoslezského kraje uskutečnila o Velikonocích kontroly v kamenných provozovnách a ve stáncích na velikonočních jarmarcích. Z celkového počtu 62 kontrolovaných provozoven byly závady zjištěny ve 28 provozovnách (45,2 %). Zjištěné nedostatky se převážně týkaly nevydání dokladu o zakoupení výrobků se všemi stanovenými údaji, nedostatečných informací o ceně prodávaných výrobků v souladu s cenovými předpisy, prodávané výrobky nebyly označeny požadovanými údaji, prodávající účtovali kontrolní nákup v neprospěch spotřebitele nebo obchodníci použili k vážení zboží úředně neověřené měřidlo.

Česká obchodní inspekce uložila ve 25 případech pokuty příkazem na místě v celkové výši 35 000 Kč, závady zjištěné na 3 provozovnách budou řešeny ve správním řízení. Dále ČOI vydala zákaz prodeje 91 kusů výrobků v celkové hodnotě 8 974 Kč a zákaz dalšího používání 3 kusů vah bez platného úředního ověření až do zjednání nápravy.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum