Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistLUKAVEC: Brzy bude nový obchvat

19. března 2022

LUKAVEC: Brzy bude nový obchvat

Bezpečný provoz v Lukavci již brzy zajistí nový obchvat.

Obchvat městyse Lukavec je jen jednou z etap plánované rekonstrukce části silnice II/128, která se připravuje od Pacova přes Salačovu Lhotu, Lukavec, Čáslavsko, až na hranice se Středočeským krajem, do Nových Práchňan.

Momentálně jsou stavební práce na základě Smlouvy o dílo v zimním období pozastaveny, aby nedošlo k omezení zimní údržby a provozu na stávajících pozemních komunikacích.

Práce provádí firma SWIETELSKY a i přes počáteční zdržení v důsledku archeologického průzkumu lokality Lukaveckého potoka, kdy došlo k nalezení fragmentů dehtářského areálu z 2. pol. 13. století, se jí daří plnit harmonogram prací tak, aby předčasné užívání stavby mohlo být spuštěno do 31. 8. 2022. Ze středu obce tak zmizí značná část kamionové dopravy zásobující regionálně významný podnik, Dřevozpracující družstvo Lukavec. Zvýší se tak bezpečnost v dopravě, sníží hluk, prašnost a podstatně usnadní údržba přilehlých nemovitostí. Příprava této stavby trvala 15 let. Celková investice překročí 255 mil. Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován z prostředků EU.

Obchvat obce Salačova Lhota je první dokončenou etapou. Příprava trvala 10 let a do provozu byla spuštěna v červnu loňského roku. Práce na 2,42 km dlouhém úseku si vyžádaly investice více jak 90 mil. Kč. Projekt byl spolufinancován z prostředků EU. I zde byl proveden archeologický průzkum a podařilo se najít nálezy keramiky, sklářských pánví a fragmenty výrobků z barokní sklárny.

Další silniční úsek, který se začíná realizovat a na který je podepsána Smlouva o dílo mezi objednatelem Krajem Vysočina a zhotovitelem STRABAG, a. s., se nachází severně směrem od obchvatu Lukavec, přes Čáslavsko, až na hranice kraje do Nových Práchňan. V současné době zde probíhá překládka inženýrských sítí a kácení dřevin. Odstranění stromů a keřů bohužel k výstavbě nových úseků silnic patří. V rámci projektové dokumentace však došlo k navržení a odsouhlasení náhradních lokalit pro výsadbu dřevin v násobně vyšším počtu k těm poraženým. Stavba se bude provádět za plné uzavírky jednotlivých etap stavby. Poslední etapa by měla být uvedena do předčasného užívání nejpozději ke dni 1. 11. 2022. Celková investice přesáhne 100 mil. Kč bez DPH. Projekt je rovněž spolufinancován z prostředků EU.

Další úsek zmiňované silnice II/128, který je v plánu opravit, je přejezd přes vrch Strážiště. Vznikne tak souvislý opravený úsek od obchvatu obce Salačova Lhota až po hranice se Středočeským krajem. Tento úsek je výrazně zasažen průjezdem těžké nákladní dopravy do DDL Lukavec a dalších aut mířících tímto směrem na D1. Povrch a vedení silnice je v nevyhovujícím stavu. Kraj Vysočina k dosažení tohoto cíle vynakládá maximální úsilí v oblasti inženýrské přípravy a majetkoprávního vypořádání tak, aby tento úsek silnice bylo možné v dohledné době začít opravovat. Kdy se tak stane, nelze v tuto chvíli stanovit. Do značné míry bude záležet na finanční podpoře z evropských fondů.

Ruku v ruce jde i příprava dalších úseků rekonstrukce silnice II/128 a to od obchvatu Salačovy Lhoty směrem na jih, do Pacova, s napojením na dnešním požadavkům vyhovující silnici II/129, I/19 a dále na D3.

Podstatnou a zásadní roli v celém procesu má Kraj Vysočina, který je vlastníkem silnic, hlavním investorem a také budoucím správcem opravených úseků. Je však nutné zmínit úspěšnou součinnost všech aktérů podílejících se, menší či větší měrou, na celém procesu, ať už je to zmíněný kraj, starostové jednotlivých dotčených obcí nebo Mikroregion Stražiště.

Zdroj: Mikroregion Stražiště a město Pacov.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum