Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistLukavec - historie z roku 1903

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Pelhřimovském, napsal profesor Josef Soukup. Praha 1903.

Kostel zasvěcený sv. Václavu jest orientovaný. Z původní stavby ničeho nezbylo, než věž. Vnějšek prostý s věží při straně severní. Věž o čtyřech patrech jest osmibokým jehlancem kryta.

Lukavec - farní kostel

Vnitřek rovněž prostý. Loď 16•63 m dlouhá, 8•14 m šir. Triumfální oblouk půlkruhovitý. Presbytář 5•12 m dlouhá, jest elliptická a konchovitě sklenuta.

Na hlavním oltáři obraz sv. Václava z nové doby, dovedně malovaný od Jana Richtra z Kutné Hory r. 1843.

Cínová křtitelnice má kotlík 29 cm vysoký. Měla původně tři nohy, které odříznuty a zbyly jen hlavy vousáčů. Kotlík vyzdoben dvěma lvími hlavami. Přidržovadla víka mají tvar tří hlaviček andílkův. Na víku nasazen Kristus na kříži, dobré modelace.

Na kotlíku jest nápis:

FONS SACER ECCLESIÆ LUKAVECEN
SIS IN HONOREM SS. TRINITATIS FVSVS. ANNO D. 1637.

Na druhé straně:

QVI CREDIDERIT ET BABTI
SATVS FVERIT SALVVS ERIT

Vše ryto. Na spodku vika vyryto 54.

Křtitelnice

Zvony r. 1866 přelil Yosef Diepold v Praze.

Zámek má tři fronty do pravého úhlu s hrazenými příkopy, kde se dnes zahrada nalézá. Západní průčelí jest jednoduché o věži v rohu na severní stranu.

Čtverečná věž kryta jest osmibokým je-hlancem v lucernu přecházejícím.

Uvnitř ve dvoře v přízemku arkády v prvním patře zazděné. Na čtyřbokých pilířích, které mají podstavce s plinthem a torrem, spočívá křížové klenutí. Klenby přízemku jsou vesměs křížové.

Na dvoře leží v žule tesaný sdružený znak: v levo lev Šíp držící a v pravo korunovaný dvouhlavý orel. Na ném jest následující legenda:

DES WOHLGEBORENES HERR THUS
BALD FRANK FREIHERR VON
DOWALD A. H. LUKAWETZ KRZESSIN
MEZILES UND BURZENICZ RÖMISCHE
KAY. MAY. OBERSTEN-WACHTMEISTER
GESTORBEN 27. DECEMB. A. 16—

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum