Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistKUTNÁ HORA: Zvony pro Barboru

3. září 2021

KUTNÁ HORA: Zvony pro Barboru

Slavnostní zahájení veřejné sbírky proběhne ve 12 hodin na vyhlídce kaple Božího těla u chrámu sv. Barbory.

Na programu bude úvodní slovo P. Jana Uhlíře, kutnohorského arciděkana, a paní Jany Šorfové, ředitelky GASK, komentované prohlídky svatobarborských zvonů, dílnička pro děti, promítání filmu Zvon pro Jakuba. Rozezní se také zvon Barbora. K poslechu bude hrát Vojtěch Hylský.

Slavnostní zahájení veřejné sbírky Zvony pro Barboru proběhne 4. září 2021.

Zvony pro Barboru je veřejná sbírka na obnovu zvonů Ludvík a Michal. Zvony visí spolu se zvonem Barbora v bývalé jezuitské koleji vedle kutnohorského chrámu sv. Barbory. Ludvík a Michal jsou však v havarijním stavu a od roku 2018 nezvoní. Vlastník, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, usiluje od té doby o jejich opravu. Veřejnou sbírku považuje za velmi dobrý způsob, jak do dění zapojit také veřejnost. Slavnostní zahájení sbírky se koná 4. září 2021 od 12 hodin na vyhlídce kaple Božího těla vedle chrámu sv. Barbory. Součástí programu budou komentované prohlídky svatobarborských zvonů.

Veřejná sbírka zvony pro Barboru je veřejná sbírka na obnovu zvonů Michal a Ludvík. Od zjištění jejich havarijního stavu v roce 2018 vlastník, Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora (farnost), usiluje o jejich opravu. Ta bude kvůli závažnosti poškození zvonů technicky i finančně velmi náročná.

Vzhledem k závažnosti poškození zvonů, je nutné práce provést ve specializované zvonařské dílně v zahraničí. Předpokládané náklady na opravu zvonů přesáhnou 1,2 milionu Kč. Na financování obnovy zvonů se bude podílet kromě farnosti také Středočeský kraj přislíbenou dotací ve výši 688 tis. Kč.

Ani sejmutí zvonů ze zvonice, které by mělo proběhnout na podzim letošního roku, nebude jednoduché a bude vyžadovat vybourání okna ve věži. „Jsme velmi vděčni za vstřícný postoj Galerie Středočeského kraje (GASK), která je vlastníkem budovy. Obnovu zvonů plně podporuje a na vlastní náklady zajistí stavební úpravy věže, aby bylo možné zvony odvézt na opravu.“ uvedl kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř, který farnost spravuje. Obnova zvonů ve zvonařské dílně se bude provádět v zimních měsících a navrácení zvonů do věže by mělo proběhnout na jaře 2022.

Financování opravy ze strany farnosti velmi zkomplikovala pandemie koronaviru. Aby se práce vůbec mohly uskutečnit, rozhodla se farnost vyhlásit veřejnou sbírku nazvanou Zvony pro Barboru, při které je třeba shromáždit nejméně 500 tisíc Kč. Základním cílem je získat finanční prostředky na opravy a zprovoznění zvonů při chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. K vyhlášení veřejné sbírky však farnost vedly i další pohnutky, jak uvádí P. Jan Uhlíř k jejímu vyhlášení: „Naším cílem není jen vybrat potřebné peníze na opravu zvonů, chceme také navázat na sbírku Zvon pro Jakuba, která nás mile překvapila velkým zájem veřejnosti o zvon Jakub Maria. Právě díky této zkušenosti jsme se odvážili nyní vyhlásit veřejnou sbírku symbolicky nazvanou Zvony pro Barboru. Chtěli bychom tím v lidech opět probudit zájem o kulturní památky a umožnit jim, aby se na záchraně pět set let starých zvonů z dílny Ondřeje Ptáčka mohli podílet třeba i jen drobným finančním darem.“

Slavnostní zahájení veřejné sbírky proběhne dne 4. září 2021 od 12 hodin do 16 hodin na vyhlídce kaple Božího těla u chrámu sv. Barbory. Na programu bude úvodní slovo P. Jana Uhlíře, kutnohorského arciděkana, a paní Jany Šorfové, ředitelky GASK. Pro účastníky slavnostního zahájení jsou připraveny komentované prohlídky svatobarborských zvonů, dílnička pro děti, promítání filmu Zvon pro Jakuba. Opakovaně se rozezní se také zvon Barbora. K pohodovému poslechu bude hrát Vojtěch Hylský.

Další příležitost zhlédnout zvony ve věži jezuitské koleje bude také během Dnů evropského dědictví (EHD), a to v neděli 12. 9. 2021 od 10 do 17 hodin.

Jak je možné do veřejné sbírky Zvony pro Barboru přispět:

Zasláním finančního daru na bankovní účet České spořitelny, a. s., vyhrazený pouze pro veřejnou sbírku na opravu zvonů, číslo účtu: 6008553379/0800. Do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno a příjmení dárce.

Finančním příspěvkem do označené pokladničky umístěné v chrámu sv. Barbory.

Složením finanční hotovosti v kanceláři arciděkanství (Jakubská 1, Kutná Hora).

K finančním příspěvkům zaslaným na bankovní účet nebo složeným v hotovosti na arciděkanství lze vystavit potvrzení o daru pro daňové účely. Je možné si ho vyžádat v kanceláři arciděkanství u Mgr. Jaroslava Boušky nebo e-mailem na adrese jaroslav.bouska@khfarnost.cz. Sbírka není časově omezena.

Více informací o veřejné sbírce a způsobu opravy zvonů naleznete na webu https://svatobarborskezvony.khfarnost.cz/. Aktuality se budou zveřejňovat na Facebooku: https://www.facebook.com/chramsvbarbory.

Až se oprava zvonů úspěšně dokončí, plánuje farnost slavnostně rozeznít všechny čtyři zvony na poděkování všem, kdo se podíleli na jejich opravě svým darem i svou prací.

Kontaktní osoba:
Kristýna Drahotová
vedoucí turistických služeb
Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
tel.: +420 603 577 736
e-mail: kristyna.drahotova@khfarnost.cz
www.khfarnost.cz

--------

Z historie zvonů Ludvík a Michal:

V jezuitské koleji vedle kutnohorského chrámu sv. Barbory visí tři zvony, dva z nich však od roku 2018 nezvoní, nacházejí se totiž v havarijním stavu. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora se jako vlastník zvonů rozhodla zvony Ludvík a Michal opravit, a proto vyhlásila veřejnou sbírku Zvony pro Barboru, která pomůže zajistit jejich obnovu.

K chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře neodmyslitelně patří tři zvony Ludvík, Michal a Barbora, které po dlouhá léta zvaly na bohoslužby a z věže bývalé jezuitské koleje oznamovaly významné události ve městě i v zemi. První dva – Ludvík a Michal – patří mezi významná díla proslulého kutnohorského zvonaře Ondřeje Ptáčka z přelomu 15. a 16. století. Třetí zvon, Barbora, je byl zhotovený v roce 1536 rovněž známým kutnohorským zvonařem Jiříkem Klabalem a je nyní jediným zvonem, na který lze zvonit. Zvony patří k původnímu vybavení chrámu sv. Barbory a jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora. Původně byly zavěšeny v dřevěné zvonici vedle chrámu, později při výstavbě jezuitské koleje pro ně byla vybudována zvonice, kde jsou zavěšeny dodnes.

Při opravách zvonového příslušenství svatobarborských zvonů provedl kampanolog pečlivou kontrolu technického stavu, při níž zjistil vážné poškození zvonu Ludvík – viditelnou trhlinu na jeho plášti dlouhou 600 mm. U zvonu Michal dosahuje vytlučení věnce kritické hodnoty 15 %, jejímž překročením strmě stoupá riziko puknutí zvonu. Kampanolog tedy oba zvony okamžitě odstavil z provozu. Zvoníci od té doby zvoní pouze na Barboru – nejmenší zvon, který v roce 2017 prošel celkovou rekonstrukcí. Všechny tři svatobarborské zvony spolu s novým zvonem Jakub Maria, umístěným ve věži kostela sv. Jakuba, jsou laděny na harmonickou shodu tónů. Kvůli zmíněným poškozením jsou však obyvatelé i návštěvníci města o tento efekt v současnosti ochuzeni. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora od zjištění havarijního stavu zvonů usiluje o jejich opravu.

Zdroj: Město Kutná Hora.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum