Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistKUTNÁ HORA: Nemocnice sníží spotřebu energií

24. dubna 2022

KUTNÁ HORA: Nemocnice sníží spotřebu energií

Nemocnice Kutná Hora sníží díky EPC projektu spotřebu energií téměř o polovinu.

Slavnostním předáním staveniště byl oficiálně zahájen EPC projekt, na jehož konci bude garance minimálně čtyřicetiprocentního snížení spotřeby energií v Nemocnici Kutná Hora. Zhotovitelem projektu je společnost Advance Energo z holdingu CE Industries. Práce, jež zahrnují mimo jiné výměny dveří a oken, instalaci venkovního stínění s ručním vládáním, zateplení fasád budov a střech jednotlivých objektů, budou dokončeny ještě letos. Nemocnice Kutná Hora, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj, bude investici splácet z vygenerovaných úspor energie.

Zároveň dojde v rámci projektu k rekonstrukci tepelného hospodářství, která zahrnuje nový zdroj tepla splňující nejvyšší nároky na účinnost a emise. Dojde též k náhradě parního vytápění za teplovodní včetně nutných úprav ve výměníkových stanicích a částečnou výměnou otopných těles. Provedenými opatřeními bude dosaženo celkového snížení emisí CO2 alespoň o 25 procent. Pro vyhodnocování dosažených úspor bude zaveden systém Energetického managementu.

FOTO: Zleva - Pavel Pavlík, Petr Chudomel, Filip Ovčačík ADE, Pavel Ruprecht ADE

Slavnostního předání staveniště se uskutečnilo ve středu 20. dubna. Zúčastnili se ho jak zástupci Středočeského kraje v čele s 1. náměstkem hejtmanky Pavla Pavlíka, tak představitelé Nemocnice Kutná Hora včetně pana ředitele Petra Chudomela i společnosti Advance Energo. Ta začne z jako generální dodavatel v nejbližší době náročný projekt, jenž se bude ve spolupráci se zástupci nemocnice realizovat za jejího plného provozu.

„Nejen kvůli napjaté situaci na trhu s energiemi chceme ušetřit na běžné režii, a to díky investicím kraje i Evropské unie. Novinky nejenže ušetří peníze, ale zlepší i komfort pacientů a zaměstnanců nemocnice, za což jsme nesmírně rád,“ uvedl při slavnostním předání staveniště Pavel Pavlík, náměstek Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví. Projekt je ze 40 procent spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí, zbylou část vygenerují za deset let úspory energií.

Zvolený EPC projekt (z anglického Energy Performance Contracting) představuje dnes stále rozšířenější formu energetické služby se zárukou. Jde o velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Metodu lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, jež jsou následně využity na splácení původní investice. Přesně tak to bude v Nemocnici Kutná Hora, která na více než šedesátimilionovou investici nepotřebuje žádné prostředky. Bude ji splácet po dobu příštích deseti let z dosažených energetických úspor.

FOTO: Nemocnice Kutná Hora, předání staveniště

„Společnost Advance Energo se opírá o tým zkušených odborníků s relevantní praxí v oboru a řadu referencí převážně z průmyslového segmentu. Areál nemocnice pro nás tedy představuje velmi cennou referenci. V současné době bezprecedentního růstu cen energií představují úspory jednu z hlavních cest, jak udržet náklady na energie na přijatelné úrovni,“ říká Filip Ovčačík, obchodní ředitel a místopředseda představenstva Advance Energo.

Projekt bude realizován od do za plného provozu nemocnice. Každý krok je ve spolupráci s Nemocnicí Kutná Hora navržen tak, aby co nejméně narušil standardní chod všech oddělení.

O společnosti Advance Energo

Advance Energo a.s. je společnost orientující se na návrh řešení a realizaci projektů energetických úspor. Impulsem k jejímu založení byly a jsou vlastní praktické zkušenosti a dosažené výsledky při návrhu a implementaci opatření v rámci holdingů Czechoslovak Group, MSM holding a CE Industries, tedy pro více než 170 malých, středních a velkých podniků. Již během roku 2019, kdy byl tento projekt spuštěn, byly připraveny projekty s úsporou téměř 200 mil. Kč, od té doby Advance Energo dynamicky roste.

O CE Industries

CE Industries je dynamicky rostoucí průmyslový holding podnikající na evropských trzích v železniční dopravě, recyklaci surovin a energetice. Je tvořen 20 společnostmi s více než 2400 zaměstnanci a obratem převyšujícím 8,3 miliardy Kč. CE Industries rozvíjí průmysl současnosti pro udržitelnou budoucnost s důrazem na odpovědnost, dlouhodobost a respekt k životnímu prostředí i lidské společnosti.

Zdroj: PP Partners.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum