Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistUzavírka - Brankovická

19. února 2024

KOLÍN: Uzavírka - Brankovická

Úplná uzavírka ulice Brankovická.

Ve dnech 20.2.2024 – 29.2.2024 bude probíhat stavba kanalizační a vodovodní přípojky v rámci stavby Residence u Radimského Mlýna za úplné uzavírky části komunikace.

22507 S Brankovická [PDF, 1,9 MB]:

https://www.mukolin.cz/assets/File.ashx?id_org=6815&id_dokumenty=20352

Brankovická-uzavírka, Radim Závodný stavební a montážní práce, Dolní Lhota 24228 [DOC, 59 kB]:

https://www.mukolin.cz/assets/File.ashx?id_org=6815&id_dokumenty=20351

Uzavírka místní komunikace – ul. Brankovická v k.ú. Kolín.

Ve dnech 20.2.2024 – 29.2.2024 bude probíhat stavba kanalizační a vodovodní přípojky v rámci stavby Residence u Radimského Mlýna za dodržení těchto podmínek:

Dopravní značení na dotčené místní komunikaci bude instalováno podle přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovené pod č.j.: MUKOLIN/OD 22507/24-car zdejším odborem dopravy dne 13.02.2024.

Žadatel je povinen instalovat dopravní značení a udržovat jej v řádném stavu po dobu uzavírky dotčené komunikace na vlastní náklady.

Po celou dobu akce bude udržována čistota zasažených komunikací.

Po celou uvedenou dobu bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.

Po skončení prací, tj. po termínu stanoveném pro povolení úplné uzavírky, bude obnoveno původní dopravní značení.

Obyvatelé bydlící a podnikající v uzavírkou dotčené lokalitě budou o uzavírce včas informováni, např. městem Kolín v místě obvyklým způsobem.

Stavba umožní svoz SKO a separovaného odpadu z dané lokality včetně vynášení košů, nebude-li možné bezpečně odpad svážet z důvodu stavebních prací na komunikaci, stavebník přistaví nádoby na bezpečné místo svozu odpadu, termíny a místa svozu odpadu budou upřesněny při předání povrchů místní komunikace.

Objízdná trasa není stanovena. V případě potřeby bude umožněn vjezd pracovníkům IZS.

Provoz linkové dopravy nebude uzavírkou uvedené místní komunikace ul. Brankovická dotčen. Zastávka městské hromadné dopravy linky č.4 a o víkendu linky č. 10 Kolín,Atletický stadión nebude obsluhována. Linka č. 3 a o víkendu linka č. 30 vynechá část trasy (zastávku Kolín,Dymokurská a Kolín,Zimní stadión) a ze zastávky Kolín,Veltrubská pojede rovnou Kolín, Zálabská lékárna. Bude zajištěn výlep s informacemi pro cestující.

Odpovědná osoba: p. Radim Závodný, tel.: 603 532 566.

Děkujeme za pochopení.

Zdroj: Město Kolín.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum