Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistÚzkokolejka 2024

12. května 2024

ÚZKOKOLEJKA - KAMENICE NAD LIPOU: Informace o úzkokolejce

Souhrn informací o úzkokolejce.

Úzkokolejná dráha Jindřichův Hradec - Obrataň a Jindřichův Hradec - Nová Bystřice je již více než rok a půl bez provozu. Spolek obcí na trati Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, byl založen za účelem společného jednání o budoucnosti úzkokolejné dráhy. Obce sdružené ve spolku Jindřichohradecká úzkokolejná z. s. se od samého počátku snaží o hledat možnosti, jak obnovit provoz této unikátní trasy.

Na konci ledna byl jeden z věřitelů pověřen sestavením reorganizačního plánu obnovy společnosti. V uplynulých týdnech jsme měli možnost se seznámit s bližšími detaily reorganizačního plánu pověřeného věřitele Ing. Kysely. Základním principem plánu je následující:

Nově vzniklá společnost, nazvaná pracovně SPV - sdružení budoucích investorů, převezme závazky JHMD vůči věřitelům a získá tak veškerý majetek zaniklé společnosti (odhad dle znaleckého posudku je 85 mil.). Aby stát mohl poskytnout příspěvek na provoz a údržbu trati, je nutno vytvořit veřejnoprávní subjekt.

Právní podstata spolku JHUD není jako veřejnoprávní subjekt dostatečná pro případný další postup ve věci. Proto je potřeba pro možnost převzetí majetku vytvořit svazek obcí. Nově vznikající svazek obcí s názvem Sdružení měst a obcí Úzkokolejka převezme majetek potřebný k provozu trati od budoucích investorů do užívání na dlouhodobé splátky (30 let). Následně tento majetek svazek propachtuje provozovateli dráhy a část majetku potřebnou pro provozování dopravy dopravci – dopravcem vysoutěženým Jihočeským krajem a Krajem Vysočina je společnost Gepard expres.

Výše ročního příjmu svazku z pachtů by měla odpovídat výši splátky za majetek, pokrytí režijních nákladů svazku a rezervě pro další rozvoj. Obce požadují, aby bylo možné smlouvu ukončit bez sankce (vrátit majetek) v případě, že by nebyla objednána doprava nebo nebyla plněná, kterákoli z pachtovních smluv.

Pro tento model spolupráce nechá sdružení investorů vypracovat smlouvu mezi svazkem Sdružení měst a obcí Úzkokolejka a druhou smluvní stranou týkající se nabytí majetku v rámci věřitelské reorganizace společnosti JHMD a.s. včetně souvisejících dokumentů a listin. Tuto smlouvu předloží sdružení investorů Svazku ke schválení všech obcí sdružených ve Svazku ve svých zastupitelstvech. Na základě projednání ve svých zastupitelstvech se bude moci každá jednotlivá obec rozhodnout, zda Smlouvu přijme, nebo v případě nesouhlasu ze Svazku vystoupí.

Ve Smlouvě musí být přesně definována podmínka vrácení majetku pro případ, že finanční model v praxi nebude fungovat a výše ročních příjmů nebude stačit k pokrytí nákladů provozu a splátek sdružení investorů. Pro takový případ musí být ve Smlouvě jasně uvedeno, že Svazek vrátí majetek společnosti investorů bez jakýchkoliv finančních sankcí (klíček od vozu – leasing).

Výše uvedené kroky nejsou podstatné k zahájení letního provozu pro rok 2024. V nejbližších dnech že bude vydáno kladné osvědčení o bezpečnosti trati. Letošní turistický provoz bude možné zahájit na základě připravených smluv kraje Jihočeského a kraje Vysočina pravděpodobně v polovině června.

Zdroj: Město Kamenice nad Lipou.
Kraj Vysočina vybral dopravce. Je připraven uzavřít smlouvu na zajištění turistického provozu úzkokolejky.

Kraj Vysočina vybral dopravce. Je připraven uzavřít smlouvu na zajištění dopravy v tzv. turistickém režimu na úzkokolejce 228 v úseku Obrataň - Jindřichův Hradec. Už od letošní sezóny ji může pro Kraj Vysočina zajišťovat dopravce Gepard Express, který nabídl nejvýhodnější cenu za tuto službu. Nezbytné kroky, které vedou k podpisu smlouvy, byly v tuto chvíli Krajem Vysočina učiněny.

Kraj Vysočina uspíšil veškeré procesy, které jsou nutné pro uzavření smlouvy a tím červnové zahájení provozu. Na jeho straně není žádná překážka, která by bránila nasazení vlaků podle projednaného jízdního řádu. Na straně vybraného dopravce je nyní třeba doložit do dvou měsíců před podpisem smlouvy veškerá povolení dopravce a také provozovatele dráhy. Jedná se o dokumenty, které vyžaduje příslušná legislativa i smlouva. Po té je pravděpodobné, že turistický vlak vyjede mezi Obrataní a Jindřichovým Hradcem ve druhé polovině června 2024.

V navrženém jízdním řádu se počítá s turistickým provozem na dráze od zahájení provozu do konce října 2024. Dle návrhu smlouvy se předpokládá, že i v příštích létech bude platit podobný jízdní řád. Jeho koncepce počítá se zahájením víkendového provozu od Velikonoc do konce října a v s každodenním provozem od června do konce září.

Kraj Vysočina je připraven za roční turistický provoz na úzkokolejce na svém území zaplatit cca 2,2 milionu korun. Obdobnou turistickou službu provozuje od roku 2018 na trati 243 Jemnice – Moravské Budějovice.

Stejný dopravce může provozovat turistickou dopravu na navazujícím úseku úzkokolejky 229 - Jindřichův Hradec – Nová Bystřice na území Jihočeského kraje.

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum