Kamenice nad Lipou - historie města

Soupis památek historických a uměleckých v království Českém. Politický okres Pelhřimovský. Rok 1903.

Kamenice nad Lipou. Město původem svým sahá do počátku XIII. století. Z počátku bylo hrazeno dvojitým plotem z hrubých klad zhotoveným. Později as koncem XIV. století byla ohrada tato zděná se čtyřmi silnými baštami v rozích a s dvěma branami dosti pevnými a svoditým mostem opatřenými. Branou horní nazývali onu, která stávala mezi děkanstvím a domem číslo 108 a spojovala hradby městské směrem severním a západním. Tato brána stála až do roku 1821. Když se císařská silnice stavěla, byla k vůli komunikaci sbořena. Severní hrazení městské souviselo úzce s hradem samotným. Na temeni hradeb stála krytá chodba až ke kostelu. Touto chodbou ubíralo se panstvo zámecké do kostela, který s hradbami spojen mocným obloukem. Oblouk tento měl rovněž krytou chodbu a ústil tam, kde se nachází nynější schodiště do oratoře nad sakristií. Byl rovněž sbořen.

Pohled na město, obraz z XVIII. století

Od brány horní směrem západním byly hradby obehnány příkopem, který se mohl vodou napouštěti. Stopy příkopu patrny jsou v korytě potůčku. Domy od rybníka č. 30, 95 - 99 - 107 a 108 jsou z městských zdí vystavěny. Číslo 171 stojí v bývalém rybníčku a dům č. 164 přestavěn z bašty čtyřboké. Druhá brána na cestě k Jindřichovu Hradci slula dolní a stála rovněž do r. 1822 mezi domy č. 197 - 198. V obou branách vybíralo se clo od roku 1490 z milosti Jana Jettenberga, pána na Kamenici. Na obraze v zámku chovaném a z XVIII. století pocházejícím viděti bránu pražskou či horní a radnici, která měla čtyřpatrovou věž a v přízemí podloubí. Podlehla - jako i kostel - zhoubným požárům (obrázek výše).

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum