Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistJINDŘICHŮV HRADEC: Témata z rady města

30. července 2021

JINDŘICHŮV HRADEC: Témata z rady města

Chystá se stavba víceúčelového spolkového domu v Buku, kde by měla vzniknout hospoda, sál, zázemí pro hasiče a dvě garsonky. Společnost E.ON vybuduje u plaveckého bazénu a na parkovišti Jitřenka dobíjecí stanice pro celkem čtyři elektromobily. Město hledá nájemce menzy v budově Švecových kolejí. Zajištění náhradní péče o odebrané týrané psy z Oldřiše vyjde na víc než 200 000 korun, náklady městu proplatí stát. Podrobnosti a další témata z rady města najdete v tiskové zprávě.

Chystá se stavba víceúčelového spolkového domu v Buku

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na výstavbu víceúčelového objektu v místní části Buk. Na objekt už je vypracovaná studie od společností JPS. J. Hradec. „Návrh zadání vychází z této studie, která byla vyhotovena podle požadavků zástupců osadního výboru a řeší zřízení místní hospody, sálu, sociálního zařízení a dále zázemí pro dobrovolné hasiče a dva apartmány o velikosti 1+0. Od budoucího uživatele se předpokládá provozní ekonomická soběstačnost,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Předpokládané propočtové náklady na vybudování objektu jsou ve výši cca 12,5 milionu korun bez DPH a není zakalkulováno vnitřní vybavení objektu (odhadované náklady na celkové vnitřní vybavení je zhruba 1 milion korun bez DPH). Předpokládaná cena za vypracování projektové dokumentace je 500 000 korun bez DPH a hotová by měla být do konce ledna 2022. (vizualizace viz příloha mailu)

Společnost E.ON vybuduje na dvou místech ve městě dobíjecí stanice pro elektromobily

Rada města schválila pronájem části dvou městských pozemků společnosti E.ON, která na nich plánuje vybudovat dobíjecí stanice pro elektromobily. První stanoviště bude u plaveckého bazénu. Záměrem žadatele je umístit na pozemku města dobíjecí stanici, která dokáže dobíjet dva elektromobily současně, jeden tzv. rychlým (20-50minut) a druhý tzv. pozvolným (3-5hodin) dobíjením. Na tuto dobíjecí stanici by společnost čerpala dotaci z operačního programu Doprava. „Plocha pronájmu bude odpovídat dvěma standartním parkovacím stáním. Smlouva o nájmu je uzavřena na 10 let a městu bude E.ON za pozemek platit 10 000 korun ročně,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Druhé stanoviště dobíjecí stanice bude na parkovišti Jitřenka. Tento pozemek už město pronajímá Službám města, a proto se v tomto případě jedná o podnájem. Záměrem žadatele je umístit dobíjecí stanici, která díky dvěma výstupům a výkonu 22 kW dokáže dobíjet dva elektromobily současně, oba tzv. pozvolným dobíjením (AC). AC dobíjení trvá max. okolo 3-5 hodin. Podnájem bude za stejných podmínek jako v případě pozemku u plaveckého bazénu.

Spolkový dům - Buk

Město hledá nájemce menzy v budově Švecových kolejí

Společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. má od města pronajaté prostory vysokoškolské koleje a také prostory bývalé menzy v budově Švecových kolejí. Teď Služby hledají podnájemce, který by kuchyň a jídelnu provozoval. Podnájem by byl od 11. září letošního roku a zahrnuje vybavení kuchyně a jídelny i skladovací prostory. Rada města schválila Službám města záměr podnájmu menzy. Podmínkou podnájmu je provozování stravovacího zařízení. Nabídky mohou zájemci posílat obálkovou metodou za minimální měsíční nájemné 20 000 korun.

Město získalo dotaci dva miliony korun na výměnu veřejného osvětlení

Rada města schválila přijetí dotace z Regionálního operačního programu ve výši 2 mil. korun na akci Obnova veřejného osvětlení ve městě Jindřichův Hradec - 3. etapa. Předmětem výše uvedené akce je demontáž 357 ks stávajících sodíkových výbojkových svítidel a jejich nahrazení novými svítidly se zdrojem LED včetně provedení instalačních a elektromontážních prací a ostatních činností souvisejících s výměnou svítidel a další práce. Výměnu svítidel provádí firma E.ON Energie a hotovo by mělo být do konce října. Konkrétně se výměna týká lokalit ulice Pod Vrchy, Na Piketě, Na Zborově, Sládkův kopec Nežárecká, Jakubská, sídliště Pod Kasárny a ulice Denisova a Claudiusova. „LED osvětlení se přizpůsobí nočnímu režimu tak, jak to už teď funguje na sídlišti Hvězdárna a Vajgar. Po půlnoci se lampy ztlumí na 50 % své kapacity a při soumraku a svítání na 75 %. Odhadem město provozem úspornějších lamp ušetří 300 000 Kč ročně,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek.

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec pro období 2021-2025 prošel do dalšího čtení

Rada města souhlasila se zněním Strategického plánu rozvoje města Jindřichův Hradec na období 2021-2025 po zapracování připomínek veřejnosti. Dne 20. 1. 2021 vyslovila rada města souhlas s původně předloženým strategickým plánem s tím, že požadovala jeho zveřejnění po dobu 30 dnů do otevřeného připomínkového řízení. Zároveň požadovala po uplynutí lhůty pro veřejné projednání její opětovné předložení radě města k projednání. Strategický plán rozvoje města byl zveřejněn dne 26. 1. 2021 na webových stránkách města s tím, že připomínky lze podat do 24. 2. 2021. Ve stanové lhůtě obdržel odbor rozvoje připomínky od pěti občanů, tří zástupců politických stran, ředitele městské knihovny, vedoucího KD Střelnice a informačního střediska; zástupce VŠE FM a externího architekta. Připomínkami se zabývalo celkem devět pracovních skupin, které byly nadefinované pro jednotlivé oblasti strategického plánu. Tyto pracovní skupiny byly složené především z kompetentních osob městského úřadu, do jejichž gesce daná oblast plánu spadá. Následně se vypořádáním připomínek zabýval Výbor pro rozvoj města dne 27. 5. 2021. Dle zápisu z jednání výboru bylo vypořádání připomínek vzato na vědomí všemi přítomnými. „Připomínky jsou tak promítnuty do aktuálního strategického plánu. Dále do plánu byly doplněny ke každému specifickému cíli odpovědné osoby, resp. garanti jednotlivých specifických cílů a odbory, které budou daný specifický cíl administrovat. Strategický plán rozvoje města po zapracování připomínek ještě musí schválit zastupitelstvo,“ uvedl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

Zajištění náhradní péče o odebrané týrané psy z Oldřiše vyjde na víc než 200 000 korun

Rada města schválila rozpočtové opatření, kterým se navyšují výdaje na výkon státní správy o částku 200 000 korun v souvislosti s úhradou nákladů na uloženou předběžnou náhradní péči o týraná zvířata. Jde o 21 kusů psů plemene argentinská doga. Odbor životního prostředí ve spolupráci s Krajskou veterinární správou České Budějovice a Městskou policií Jindřichův Hradec odebral psy majiteli v Oldřiši u Blažejova 1. července letošního roku. Psi byli týráni, byli chováni v nevyhovujících podmínkách a byli podvyživení.

„Všichni psi byli umístěni do záchranných stanic po celé republice a do té doby, než bude možné zvířata předat k adopci novým majitelům, jdou náklady na péči o ně za odborem životního prostředí. Pokud ale náklady spojené se zajištěním předběžné náhradní péče přesáhnou ve vztahu k jednomu chovateli částku 200 000 korun může město požádat Ministerstvo zemědělství České republiky o proplacení účelně vynaložených nákladů. Už teď je jasné, že náklady budou vyšší, než zmíněná částka, a tak město požádá o proplacení částky ministerstvo zemědělství,“ řekl místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk.

Služby města koupí nový nákladní vůz s hákovým nosičem kontejnerů

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. nákup nákladního vozidla s hákovým nosičem kontejnerů od firmy MK Service s.r.o. z Tábora. Vůz bude pořízen jako náhrada za dosluhující vozidlo MAN z roku 2001. Tento vůz budou Služby města využívat celoročně při údržbě zeleně i při zimní údržbě. Služby města dostaly dvě nabídky, z nichž ta od firmy MK Service s.r.o. byla výhodnější a vozidlo tak bude z prostředků společnosti Služby města zakoupeno za 1 485 000 korun.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec - mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum